Individuální plánování u osob bez přístřeší pohledem sociálních pracovníků

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Individuální plánování u osob bez přístřeší pohledem sociálních pracovníků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Martincová, Jana
dc.contributor.author Hanáková, Tereza
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:29:34Z
dc.date.available 2015-07-24T12:29:34Z
dc.date.issued 2015-01-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/31981
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá individuálním plánováním u osob bez přístřeší pohledem sociálních pracovníků. V teoretické části se autorka zaměřuje na individuální plánování, popis, definice a samotný individuální plán. Nechybí zde ani vymezení pojmu klíčový pracovník. Dále autorka definuje osobu bez přístřeší, příčiny bezdomovectví a typologii osob bez přístřeší. V teoretické části se nachází kapitola o poskytovaných sociálních službách pro osoby bez přístřeší a prevence bezdomovectví. Cílem praktické části je zjistit pohled sociálních pracovníků na individuální plánování u osob bez přístřeší pomocí strukturovaného rozhovoru.
dc.format 63 s.
dc.format.extent 1271147
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Individuální plánování cs
dc.subject individuální plán cs
dc.subject klíčový pracovník cs
dc.subject osoba bez přístřeší cs
dc.subject nepříznivá sociální situace cs
dc.subject sociální služba cs
dc.subject bezdomovectví cs
dc.subject Individual planning en
dc.subject individual plan en
dc.subject key worker en
dc.subject homeless person en
dc.subject difficult life situation en
dc.subject social service en
dc.subject homelessness en
dc.title Individuální plánování u osob bez přístřeší pohledem sociálních pracovníků
dc.title.alternative Individual Planning in Homeless People from the Perspective of Social Workers
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kroutilová Nováková, Radana
dc.date.accepted 2015-06-01
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with individual planning for homeless people from the perspective of social workers. In the theoretical part, the author focuses on individual planning, its description, definition and the individual plan itself. It also provides a definition of a key worker. The author further defines a homeless person, possible causes of homelessness and a typology of homeless people. In the theoretical part is chapter on the social services provided for the homeless and the prevention of homelessness. The practical part is to determine the views of social workers on individual planning for homeless people using a structured interview.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38509
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-30


Files in this item

Files Size Format View Description
hanáková_2015_dp.pdf 1.212Mb PDF View/Open None
hanáková_2015_op.docx 21.72Kb Unknown View/Open None
hanáková_2015_vp.docx 16.99Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account