Biodegradace materiálů na bázi kyseliny polymléčné v aerobním a anaerobním vodném prostředí

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Biodegradace materiálů na bázi kyseliny polymléčné v aerobním a anaerobním vodném prostředí

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Biodegradace materiálů na bázi kyseliny polymléčné v aerobním a anaerobním vodném prostředí
Autor: Bartuňková, Michaela
Vedoucí: Dvořáčková, Marie
Abstrakt: Studiem diplomové práce bylo sledování biodegradace materiálů na bázi kyseliny poly-mléčné v aerobním a anaerobním mezofilním (37 °C) a termofilním (55 °C) vodném pro-středí. Současně s testy biodegradace probíhal test abiotické hydrolýzy při 37 °C a 55 °C. Testovány byly rovněž změny morfologických vlastností pomocí diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) a Fourierova transformační infračervená spektroskopie (FTIR). Bylo zjištěno, že teplota výrazně ovlivňuje jak stupeň abiotické hydrolýzy, tak biodegradaci materiálů na bázi PLA. Za anaerobních termofilních podmínek (55 °C) bylo PLA rozloženo z 54 % a za mezofilních podmínek (37 °C) pouze z 0,2 %. Dle produkce bioplynu byla směsná fólie PLA s 15 % PHB za anaerobních termofilních podmínek (55 °C) rozložena z 29 % a za anaerobních mezofilních podmínek (37 °C) ze 7 %.
URI: http://hdl.handle.net/10563/32005
Datum: 2015-01-20
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
Studijní obor: Inženýrství ochrany životního prostředí
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: B 38545


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
bartuňková_2015_dp.pdf 2.825Mb PDF Zobrazit/otevřít None
bartuňková_2015_op.docx 72.79Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
bartuňková_2015_vp.docx 74.95Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet