Kompozitní materiály na bázi magnetoreologických elastomerů

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Kompozitní materiály na bázi magnetoreologických elastomerů

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Kompozitní materiály na bázi magnetoreologických elastomerů
Autor: Petr, Tomáš
Vedoucí: Sedlačík, Michal
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu vzorků magnetoreologických elastomerů (MRE) a provedení jejich reologických měření v přítomnosti magnetického pole. Jako materiál matrice byl zvolen silikonový elastomer Polydimetylsiloxan. Plnivem byly dva druhy prášků karbonylového železa CI-SL a CI-HQ. Použitá plniva byla zhodnocena z hlediska morfologie, velikosti a distribuce částic pomocí skenovací elektronové mikroskopie. Změřeny byly také magnetické charakteristiky plniv za použití vibračního magnetometru. Dále byly připraveny vzorky MR kompozitů, s izotropní a anizotropní strukturou, s různým stupněm plnění. Distribuce částic a vnitřní struktury v MR kompozitech byly posouzeny podle snímků ze skenovací elektronové mikroskopie. U všech připravených MRE byla změřena na oscilačním reometru závislost elastické a viskózní složky smykového modulu na intenzitě magnetického pole. Při vyhodnocení výsledků byl sledován vliv intenzity magnetického pole, vnitřní struktury kompozitu, stupně plnění a velikost částic na elastickou složku smykového modulu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/32122
Datum: 2015-01-16
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav inženýrství polymerů
Studijní obor: Inženýrství polymerů
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 41102


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
petr_2015_dp.pdf 4.610Mb PDF Zobrazit/otevřít None
petr_2015_op.docx 75.31Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
petr_2015_vp.pdf 991.6Kb PDF Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet