Řízení znalostí jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Řízení znalostí jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Molnár, Zdeněk
dc.contributor.author Jacková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:50:43Z
dc.date.available 2012-09-15T23:00:30Z
dc.date.issued 2007-08-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3214
dc.description.abstract V diplomové práci se zabývám management znalostí, jehož význam pro udržení a postupné zvyšování dlouhodobé konkurenceschopnosti podniku strmě roste. Nejprve zpracuji teoretické poznatky z dostupných literárních pramenů, vztahujících se k dané problematice. Následně představím vybranou firmu a provedu analýzu současného stavu řízení znalostí na základě dotazníku. V další části provedu průzkum dostupných vzdělávacích programů pro zaměstnance spedičních firem. Na základě analýzy a průzkumu navrhnu způsob řešení pro vybranou firmu. Cílem je navrhnout postup zavedení managementu znalostí pro vybranou firmu. cs
dc.format 82 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 785260 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 10.08.2012
dc.subject management znalostí cs
dc.subject tacitní znalost cs
dc.subject explicitní znalost cs
dc.subject model SECI cs
dc.subject sdílení znalostí cs
dc.subject zna-lostní pracovník cs
dc.subject znalostní strategie cs
dc.subject trh znalostí cs
dc.subject knowledge management en
dc.subject tacit knowledge en
dc.subject explicit knowledge en
dc.subject model SECI en
dc.subject knowledge sharing en
dc.subject knowledge worker en
dc.subject knowledge strategy en
dc.subject knowledge market en
dc.title Řízení znalostí jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku cs
dc.title.alternative Knowledge management as a way of increasing a company's ability of competition en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Raška, Zdeněk
dc.date.accepted 2007-09-03
dc.description.abstract-translated In my diploma thesis I am engaged in knowledge management whose importance for maintenance and gradual increasing of a long-term company's ability of competition is steeply growing. First, I analyse theoretical knowledge from accessible literary sources concerning the topic. Then, I present the chosen company and carry out an analysis of the actual conditions of knowledge management in the company on the basis of a questionnaire. Next, I make an inquiry into available educational programmes for employees of freight forwarding companies. On the basis of the analysis and the inquiry I suggest a solution for the chosen company. The aim of my work is to propose the process of establishing knowledge management for the particular company. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 5596
dc.date.assigned 2007-07-10
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
jacková_2007_dp.pdfBlocked 766.8Kb PDF View/Open
jacková_2007_vp.doc 43Kb Microsoft Word View/Open
jacková_2007_op.doc 43Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account