Kriminalita v neúplných či rozvrácených rodinách z hlediska práce policisty ČR

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kriminalita v neúplných či rozvrácených rodinách z hlediska práce policisty ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Souček, Jiří
dc.contributor.author Nitkulinec, Michal
dc.date.accessioned 2010-07-15T00:50:50Z
dc.date.available 2010-07-15T00:50:50Z
dc.date.issued 2007-03-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3215
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o narušení základních funkcí rodiny. Dále o tom, jaký dopad má narušení základních funkcí na děti, které jsou nuceny vyrůstat v nefunkčních, neúplných a rozvrácených rodinách. Je zde zachycena nefunkčnost základních vztahů mezi rodiči a dětmi, vzájemných vztahů mezi rodiči a dopad takovýchto vztahů na děti. Z nedostatku vzájemných vztahů plynou konflikty, které vyúsťují v patologické jevy. Z těchto jevů je největším problémem dnešní doby kriminalita dětí a mládeže. Z delikventních dětí vyrůstá delikventní mladá generace. Tato ve své činnosti v mnoha případech pokračuje a jejich trestná činnost se stupňuje. Vzhledem k nefunkčnosti nebo velmi malé účinnosti resocializačních programů není možné tento stoupající trend zastavit. Jak již bylo v předchozích odstavcích mnohokrát řečeno jsou velice důležité preventivní programy a práce s těmi nejmenšími dětmi. Především se jedná o děti předškolního věku, které se dají výchovně formovat. Zdravý sociální vývoj dětí by měl být prvořadým úkolem celé naší společnosti. cs
dc.format 46 s. cs
dc.format.extent 323316 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Agresivita cs
dc.subject alkoholismus cs
dc.subject alternativní vzdělání cs
dc.subject delikvence cs
dc.subject disharmonické prostředí cs
dc.subject disfunkční rodina cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject kriminální politika cs
dc.subject krize rodiny cs
dc.subject mladá generace cs
dc.subject mladistvý cs
dc.subject nezletilý cs
dc.subject narkomanie cs
dc.subject prevence cs
dc.subject resocializace cs
dc.subject sociální politika cs
dc.subject spolupachatelství cs
dc.subject stres cs
dc.subject streetworker cs
dc.subject toxikomanie cs
dc.subject Aggressiveness en
dc.subject alcoholism en
dc.subject alternative education en
dc.subject delinquency en
dc.subject disfunctional family en
dc.subject disharmonious conditions en
dc.subject drug addiction en
dc.subject complicity en
dc.subject criminal policy en
dc.subject criminality en
dc.subject family cisis en
dc.subject infant en
dc.subject juvenile en
dc.subject prevention en
dc.subject resocialization en
dc.subject social policy en
dc.subject streetworker en
dc.subject stress en
dc.subject toxicomania en
dc.subject young generation en
dc.title Kriminalita v neúplných či rozvrácených rodinách z hlediska práce policisty ČR cs
dc.title.alternative Crime in incomplete and broken families from the point of view of police officers en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šnitr, Jan
dc.date.accepted 2007-06-20
dc.description.abstract-translated This Bachelors study deals with impairments of principal family functions. It also describes the impact of these impairments on children, who are compeled to grow up in malfunctional, incomplete and disrupted families. In this study the malfunctions of primary relationships among parents and their children have been recorded. Also, the malfunctions of relationships between parents and the impact of such relationships on children have been described. The conflicts arise from defects of mutual relationships. These conflicts lead into pathologic effects. The most substantial current problem is childhood delinquency and juvenile delinquency. A delinquent young generation comes up from delinquent children. This generation continues in its criminal activity in many cases, and this criminality escalates. It is not possible to suppress this rising tendency, concidering the failure or minimal efficiency of resocialization programmes. As noted in previous sections, preventative programmes and work with the youngest children are essential. This particularly concerns pre-school-aged children, who are able to be educationally formed. Well-balanced social development of our children should be the primary target of the entire society. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006186
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade B
local.subject funkce rodiny cs
local.subject problémové rodiny cs
local.subject neúplná rodina cs
local.subject family functions en
local.subject problem families en
local.subject single-parent family en


Files in this item

Files Size Format View
nitkulinec_2007_bp.pdf 315.7Kb PDF View/Open
nitkulinec_2007_vp.doc 26.5Kb Microsoft Word View/Open
nitkulinec_2007_op.doc 25Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account