Prvky marketingové komunikace využitelné ve veřejném sektoru se zaměřením na Městský úřad Uherské Hradiště

DSpace Repository

Language: English čeština 

Prvky marketingové komunikace využitelné ve veřejném sektoru se zaměřením na Městský úřad Uherské Hradiště

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ševčíková, Lenka
dc.contributor.author Mikulková, Barbora
dc.date.accessioned 2010-07-15T00:51:12Z
dc.date.available 2010-07-15T00:51:12Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3217
dc.description.abstract V bakalářské práci se zabývám analýzou a popisem marketingové komunikace Městského úřadu Uherské Hradiště. V teoretické části jsem shrnula základní poznatky týkající se marketingu a marketingové komunikace s dostupných zdrojů. V praktické části se pak zaměřuji na samotný Městský úřad Uherské Hradiště, na jeho profil, organizační strukturu a funkce úřadu. Na základě dotazníkového šetření zjišťuji informovanost a spokojenost veřejnosti s komunikací s Městským úřadem. Na závěr budou navržena opatření, která by zlepšila marketingovou komunikaci Městského úřadu s veřejností. cs
dc.format 59 s., 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 612086 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingové prostředí cs
dc.subject marketing ve veřejném sektoru cs
dc.subject marketing v neziskovém sektoru cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject distribuce cs
dc.subject marketing en
dc.subject marketing environment en
dc.subject marketing in public service en
dc.subject marketing in nonprofit sector en
dc.subject marketing communication en
dc.subject distribution en
dc.title Prvky marketingové komunikace využitelné ve veřejném sektoru se zaměřením na Městský úřad Uherské Hradiště cs
dc.title.alternative Elements of marketing communication used in public service with sight on Municipal office Uherské Hradiště en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ladová, Janka
dc.date.accepted 2007-06-15
dc.description.abstract-translated In my Bachelor thesis I'm concerned with analyse and description of marketing communication of Municipal Office Uherske Hradiště. I sum up basic cindiny concernig marketing and marketing communication from available source in my teoretic part. Then I'm concentrate on single Municipal Office Uherske Hradiště, his profile, organizational structure and functions of office in my practic part. Based on questionnaire search I'm Cindiny knowing and satisfaction of public with communication with Municipal Office.I will be to propose disposal that would iprove marketing communication of City Office with public in my conlusion. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4075
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
mikulková_2007_bp.pdfBlocked 597.7Kb PDF View/Open
mikulková_2007_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
mikulková_2007_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account