Projekt zvyšování spokojenosti maloobchodních zákazníků firmy NEUMANN TOYS spol. s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zvyšování spokojenosti maloobchodních zákazníků firmy NEUMANN TOYS spol. s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Škubalová, Radka
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:30:49Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:23Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/321
dc.description.abstract Tématem práce je "Měření spokojenosti maloobchodních zákazníků firmy NEUMANN TOYS spol. s.r.o.". Firma se zabývá výhradním dovozem a distribucí hraček značky SES a TOLO do ČR. Hlavním záměrem práce je zjistit míru spokojenosti obchodníků s poskytovanými službami, zachytit kritický rozsah činností firmy a zpracovat projekt na zvýšení spokojenosti. Navrhovaná opatření jsou podložena nákladovou a rizikovou analýzou. Předpokladem je jejich zpětné využití v praxi. cs
dc.format 110 s., 4 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 4426148 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.05.2011
dc.subject marketingový průzkum cs
dc.subject měření spokojenosti zákazníků cs
dc.subject dotazníková metoda cs
dc.subject projekt na zvýšení spokojenosti maloobchodníků cs
dc.subject marketing research en
dc.subject satisfaction measuring of customers en
dc.subject questionnaire method en
dc.subject project on increasing of satisfaction of retailers en
dc.title Projekt zvyšování spokojenosti maloobchodních zákazníků firmy NEUMANN TOYS spol. s.r.o. cs
dc.title.alternative Project on increasing in satisfaction of retail customers of Neumann Toys Ltd. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Neumann, Tomáš
dc.date.accepted 2006-06-08
dc.description.abstract-translated The work's theme is " The satisfaction measuring of retail customers of NEUMANN TOYS Ltd." The company deals with the exclusive import and distribution of SES and TOLO toys to the Czech Republic. The main aim of the thesis is to ascertain the rate of satisfaction of businessmen with provided services, record the critical scope of activities of the company and process a project on increasing of satisfaction. Arrangements proposed are supported by cost and risk analysis. The presumption is its reverse use in practice. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3962
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
škubalová_2006_dp.pdfBlocked 4.221Mb PDF View/Open
škubalová_2006_vp.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open
škubalová_2006_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account