Aspekty mezigeneračního soužití a solidarity v rodině

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aspekty mezigeneračního soužití a solidarity v rodině

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oralová, Renata
dc.contributor.author Baierová, Radmila
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:24Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:24Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32219
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá otázkou mezigeneračních vztahů, solidarity a učení v rodině. Teoretická část definuje teoretická východiska o rodině, její historický vývoj v tradiční, moderní a postmoderní společnosti, vztahy mezi generacemi v rodině zahrnující problematiku soužití více generací, mezigenerační učení, mezigenerační konflikty, otázku rodinné solidarity a postoje jednotlivých generací vůči sobě a charakteristiku vývojových období adolescence, dospělosti a stáří. Praktická část je zaměřena na výzkum rodinných vztahů, solidarity a učení v rodině. Výzkum je proveden formou dotazníkového šetření u skupiny adolescentů, dospělých a seniorů.
dc.format 97 s.
dc.format.extent 1696857
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rodina cs
dc.subject adolescence cs
dc.subject dospělost cs
dc.subject stáří cs
dc.subject generace cs
dc.subject mezigenerační učení cs
dc.subject mezigenerační konflikty cs
dc.subject mezigenerační solidarita cs
dc.subject mezigenerační vztahy cs
dc.subject Family en
dc.subject adolescence en
dc.subject adulthood en
dc.subject old age en
dc.subject generation en
dc.subject intergenerational learning en
dc.subject intergenerational conflicts en
dc.subject intergenerational solidarity en
dc.subject intergenerational relations en
dc.title Aspekty mezigeneračního soužití a solidarity v rodině
dc.title.alternative Aspects of Intergeneration Coexistence and Solidarity in Family
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Plšková, Alena
dc.date.accepted 2015-05-11
dc.description.abstract-translated The dissertation deals with question of intergenerational relations, solidarity and learning in the family. The theoretical part defines theoretical solutions about family, its historical development in the traditional, modern and post-modern society, relations between generations in the family including problems of coexistence of more generations, intergenerational learning, intergenerational conflicts, question of family solidarity and attitudes of individual generations to themselves and characteristic of development periods of adolescence, adulthood and old age. The practical part deals with the research of family relations, solidarity and learning in the family. The research is made by from of questionnaire survey in groups of adolescents, adults and seniors.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35137
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-03-20


Files in this item

Files Size Format View Description
baierová_2015_dp.pdf 1.618Mb PDF View/Open None
baierová_2015_op.docx 18.80Kb Unknown View/Open None
baierová_2015_vp.docx 19.67Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account