Domácí násilí jako produkt krize klasické struktury rodiny

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Domácí násilí jako produkt krize klasické struktury rodiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav
dc.contributor.author Barteczková, Daniela
dc.date.accessioned 2010-07-15T00:51:46Z
dc.date.available 2010-07-15T00:51:46Z
dc.date.issued 2007-04-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3221
dc.description.abstract Násilí odehrávající se v soukromí patří mezi nejrozšířenější formu násilí ve společnosti vůbec. Dotýká se především obrovského počtu žen a dětí. Základní příčinou domácího násilí je snaha o dominanci, moc, rozdělení rolí, kdy jeden v páru usiluje o dominantní postavení a druhý (druhá) je vmanipulován do submisivní pozice. Domácí násilí je celospolečenský problém, který, je-li společností tolerován, se přenáší z generace na generaci. Za nejúspěšnější prevencí je považována nulová tolerance k domácímu násilí a nezbytná intenzívní osvěta pro odbornou laickou i laickou veřejnost. cs
dc.format 50 s. cs
dc.format.extent 403359 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject násilí cs
dc.subject domácí cs
dc.subject agrese cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject rodina cs
dc.subject násilník cs
dc.subject oběť cs
dc.subject prevence cs
dc.subject violence en
dc.subject home en
dc.subject aggression en
dc.subject family en
dc.subject bruet en
dc.subject victim en
dc.subject prevency en
dc.title Domácí násilí jako produkt krize klasické struktury rodiny cs
dc.title.alternative Domestic violence - crisis result of classic family structure en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Plšková, Alena
dc.date.accepted 2007-06-19
dc.description.abstract-translated The violence taking place in our private lives belongs to the most wide spread violence in the human society at all. It concerns especially a great number of women and children. The basic cause of this home violence is the attempt of domination, power, when one member of the family tries to reach them and the other is manipulated into the submisive part. The home violence is the socialwide problem.If it is tolerated by the society, it can be transmited on other generations. The best prevency is no tolerance to the home violence and it is necessary to give all public ( professional and lay ) the intensive education of public. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006191
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
barteczková_2007_bp.pdfBlocked 393.9Kb PDF View/Open
barteczková_2007_vp.doc 47.19Kb Microsoft Word View/Open
barteczková_2007_op.doc 54.19Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account