Senioři a jejich schopnost komunikace s rodinou a společností

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Senioři a jejich schopnost komunikace s rodinou a společností

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oralová, Renata
dc.contributor.author Bémová, Simona
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:24Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:24Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32220
dc.description.abstract Diplomová práce Senioři a jejich schopnost komunikace s rodinou a společností se zabývá postavením seniorů v současné společnosti. Popisuje psychické a biologické změny ovlivňující adaptační proces stárnutí. Práce přibližuje faktory podmiňující životní styl seniorů, dále se zabývá schopností seniorů přizpůsobovat se změnám ve společnosti a tím aktivně ovlivňovat kvalitu vlastního života. Jsou popisovány způsoby mezigenerační komunikace, vzájemné spolupráce a poskytování opory směřující k zajištění důstojného stáří jedince. Výzkumná část zjišťuje, proč a jak komunikují senioři se svým okolím a jak ovlivňuje výběr jejich aktivit snaha participovat se společností.
dc.format 150 s. (181 897)
dc.format.extent 5406989
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Senior cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject důstojnost cs
dc.subject mezigenerační komunikace cs
dc.subject adaptace cs
dc.subject mezigenerační podpora cs
dc.subject moderní média cs
dc.subject participace cs
dc.subject sociální izolace cs
dc.subject celoživotní vzdělávání cs
dc.subject aktivita cs
dc.subject Senior en
dc.subject quality of life en
dc.subject lifestyle en
dc.subject dignity en
dc.subject intergenerational communication en
dc.subject adaptation en
dc.subject intergenerational support en
dc.subject modern media en
dc.subject participation en
dc.subject social isolation en
dc.subject lifelong learning en
dc.subject activity en
dc.title Senioři a jejich schopnost komunikace s rodinou a společností
dc.title.alternative Senior Citizens and Their Ability to Communicate with Family and Society
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Němcová, Zuzana
dc.date.accepted 2015-05-11
dc.description.abstract-translated The thesis Seniors and Their Ability to Communicate with Family and Society addresses the position of seniors in contemporary society. It describes psychological and biological changes affecting the adaptation problem of aging. The thesis describes the factors determining the lifestyle of seniors and it also deals with the ability of seniors to adapt to the changes in society and to influence actively the quality of their own lives. Described herein are the various ways of intergenerational communication, mutual cooperation and the support aimed towards dignified aging of an individual. The research part investigates why and how the seniors communicate with their environment and how the choice of their activities is influenced by their effort to participate in the society.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35140
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-03-24


Files in this item

Files Size Format View Description
bémová_2015_dp.pdf 5.156Mb PDF View/Open None
bémová_2015_op.doc 53.5Kb Unknown View/Open None
bémová_2015_vp.docx 19.66Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account