Sociální role pochvaly a trestu ve výchově

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociální role pochvaly a trestu ve výchově

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Ciompa, Zdeňka
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:24Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:24Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32222
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá sociální rolí pochval a trestů ve výchově. Zaměřuje se na možné pozitivní a negativní důsledky z pohledu zásad správného udělení pochval a trestů v rodině. Analyzuje prožívání dětí a následné žádoucí i nežádoucí změny chování. Výzkumná část se zabývá pozitivním a negativním vlivem odměňování a trestů v rodinách, vnímáním pochval a trestů dětmi, jejich rodiči a prarodiči. Podkladem výzkumné části se staly jednotlivé rozhovory vedené se zástupci tří generací ve vybraných rodinách. Závěr práce konstatuje s ohledem na efektivitu výchovy nezbytnou reflexi na individualitu dítěte a specifičnost výchovné situace. Z této diplomové práce mohou těžit jak budoucí, tak i stávající rodiče, vedoucí kroužků, pedagogové či jiní institucionalizovaní pracovníci, kteří mohou získat podnět k dalšímu hlubšímu studiu výchovného procesu.
dc.format 106 s.
dc.format.extent 1765238
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Výchova cs
dc.subject dítě cs
dc.subject rodič cs
dc.subject prarodič cs
dc.subject odměna cs
dc.subject trest cs
dc.subject pozitivní cs
dc.subject negativní cs
dc.subject formová-ní cs
dc.subject individualita cs
dc.subject přiměřenost cs
dc.subject načasování cs
dc.subject motivace cs
dc.subject prožívání cs
dc.subject opakování cs
dc.subject účinek cs
dc.subject význam cs
dc.subject vývoj cs
dc.subject Education en
dc.subject child en
dc.subject parent en
dc.subject grandparent en
dc.subject reward en
dc.subject punishment en
dc.subject positive en
dc.subject negative en
dc.subject shaping en
dc.subject individuality en
dc.subject adequacy en
dc.subject timing en
dc.subject motivation en
dc.subject experience en
dc.subject repetition en
dc.subject effect en
dc.subject impor-tance en
dc.subject evolution en
dc.title Sociální role pochvaly a trestu ve výchově
dc.title.alternative Social Role of Praise and Punishment in Education
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, František
dc.date.accepted 2015-05-11
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the social roles of praise and punishment in education. It focuses on the possible positive and negative consequences in terms of the principles of proper com-mends and punishment in the family. It analyzes the experiences of children and sub-sequent desirable and undesirable behavioral change. Exploratory section discusses the positive and negative influence of reward and punishment in the family, perception of prai-se and punishment by children, their parents and grandparents. The basis of the research have become individual interviews conducted with representatives of three generations in selected families. Conclusion notes on the effectiveness of education necessary reflection on the child's individuality and specificity of the educational situation. From this thesis can benefit both future and existing parents, teachers or other institutionalized workers who can gain further impetus to further study the educational proces.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35145
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-02-27


Files in this item

Files Size Format View Description
ciompa_2015_dp.pdf 1.683Mb PDF View/Open None
ciompa_2015_op.doc 54Kb Unknown View/Open None
ciompa_2015_vp.doc 54Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account