Stáří a kvalita života v současné společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Stáří a kvalita života v současné společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Laca, Slavomír
dc.contributor.author Černá, Šárka
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:25Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:25Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32223
dc.description.abstract Tématem práce je stáří a kvalita života v současné společnosti. Téma seniorů je v dnešní době aktuálně diskutováno. V této oblasti má své uplatnění i sociální pedagogika. Teoretická část práce je zaměřena na stáří a proces stárnutí. Jsou popsány změny v oblasti biologické, psychické a sociální, které proces stárnutí provází a pohled na stáří v historii a současnosti. Práce zahrnuje také oblast rodiny a mezigeneračního soužití. Pozornost je věnována rovněž tématu kvality života se zaměřením na specifickou skupinu seniorů a popisuje současné možnosti zdravotních a sociálních služeb a péče a podpory ve vztahu ke starým lidem. Praktická část obsahuje poznatky získané za použití kvalitativní výzkumné strategie. Přináší informace ze získaných poznatků a doporučení pro sociálně pedagogické působení v této oblasti.
dc.format 111 s. (33 747 znaků)
dc.format.extent 2050524
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Stárnutí cs
dc.subject senior cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject autonomie cs
dc.subject soběstačnost cs
dc.subject důstojnost cs
dc.subject péče cs
dc.subject podpora cs
dc.subject Growing old en
dc.subject senior en
dc.subject quality of life en
dc.subject autonomy en
dc.subject self-sufficiency en
dc.subject dignity en
dc.subject care en
dc.subject support en
dc.title Stáří a kvalita života v současné společnosti
dc.title.alternative Age and Quality of Life in Contemporary Society
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Včelařová, Hana
dc.date.accepted 2015-05-11
dc.description.abstract-translated The topic of my work is the old age and the quality of life in contemporary society. The topic of seniors has been discussed currently a lot. In this field social pedagogy has its application as well. The theoretical part of this work is focused on the old age and the process of growing old. The changes in the biological, psychological and social field which accompany the process of growing old and point of view of old age in history and in the present are described. Work includes the sphere of family and coexistence among generations as well. Attention is also paid to the topic of quality of life with focus on a specific group of seniors and it is describing contemporary possibilities of health and social service, care and support in relationship to old people. The practical part includes knowledge gained using qualitative research strategy. It brings information from gained knowledge and recommendation for social and pedagogical work in this field.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35146
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-03-03


Files in this item

Files Size Format View Description
černá_2015_dp.pdf 1.955Mb PDF View/Open None
černá_2015_op.docx 18.85Kb Unknown View/Open None
černá_2015_vp.pdf 178.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account