Prevence sociálně-patologických jevů ve školním prostředí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Prevence sociálně-patologických jevů ve školním prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Číhalová, Lenka
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:25Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:25Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32224
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je "Prevence sociálně-patologických jevů ve školním prostředí". V teoretické části jsem se zaměřila na vysvětlení pojmů sociálně-patologických jevů, jejich popis a rozdělení. Dále jsem se zabývala možnými faktory vzniku patologií, možnostmi prevence a preventivními programy. V praktické části jsem vycházela z výsledků kvalitativního výzkumu, který jsem prováděla formou polostrukturovaných rozhovorů, kdy jsem se snažila zjistit, které sociálně-patologické jevy se vyskytují u žáků druhého stupně na základních školách v Jihlavě. A také byly zodpovězeny dvě výzkumné otázky týkající se příčin vzniku sociálně-patologických jevů a programů prevence na jednotlivých školách.
dc.format 91 s.
dc.format.extent 2639701
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociálně-patologické jevy cs
dc.subject záškoláctví cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject šikana cs
dc.subject preventivní programy cs
dc.subject alkoholismus cs
dc.subject děti a mladiství cs
dc.subject socio-pathological phenomena en
dc.subject truancy en
dc.subject aggression en
dc.subject bullying en
dc.subject prevention programs en
dc.subject alcoholism en
dc.subject children and adolescents en
dc.title Prevence sociálně-patologických jevů ve školním prostředí
dc.title.alternative Prevention of Socio-Pathological Phenomena in School Environment
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2015-05-11
dc.description.abstract-translated My thesis topic is "Prevention of socio-pathological phenomena in the school enviroment". In the theoretical part, I focused ont the explanation of socio-pathological phenomena, its description and classification. Then I dealt whit the possible factors of developing the pathology, possibilities of prevention at prevention programs. In the practical part, I relied on the results of qualitative research that I conducted as semi-structured interviews, when I tired to find out which socio-pathological phenomena occur among pupils at the second stage of primary schools in Jihlava. Two research questions on the casues of social pathologies and prevention programs at individual schools were answered.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35147
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-03-27


Files in this item

Files Size Format View Description
číhalová_2015_dp.pdf 2.517Mb PDF View/Open None
číhalová_2015_op.doc 55Kb Unknown View/Open None
číhalová_2015_vp.doc 62Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account