Úloha komunikace v procesu řízení městského úřadu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Úloha komunikace v procesu řízení městského úřadu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Dvořáčková, Iva
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:25Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:25Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32226
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na komunikaci v procesu řízení vybraných městských úřadů. Komunikace v interním prostředí má zásadní vliv na fungování všech procesů a vztahů, je základním kamenem řízení každé organizace. Pokud je interní komunikace kvalitní, umožňuje zlepšit zejména výkonnost zaměstnanců, vytvářet zpětnou vazbu či podpořit pocit sounáležitosti. Bez fungující komunikace není možná týmová spolupráce. Teoretická část popisuje získané poznatky, zejména z oblasti komunikace, komunikačních dovedností, řízení lidských zdrojů a veřejné správy. Praktická část zahrnuje analýzu současného stavu vnitrofiremních komunikací ve vybraných městských úřadech.
dc.format 95
dc.format.extent 4050627
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Komunikace cs
dc.subject komunikační dovednosti cs
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject styly řízení a vedení cs
dc.subject asertivita cs
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject orgány obce cs
dc.subject Communication en
dc.subject communication skills en
dc.subject human resources management en
dc.subject management styles en
dc.subject assertiveness en
dc.subject public administration en
dc.subject municipal autority en
dc.title Úloha komunikace v procesu řízení městského úřadu
dc.title.alternative The Role of Communication in the Process of Municipal Authority Management
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Němcová, Zuzana
dc.date.accepted 2015-05-11
dc.description.abstract-translated The dissertation is focused on communication in management processes of selected municipalities. Communication in an internal environment has fundamental influance on the workings of all processes and relations and is the cornerstone of managment in every organisation. If internal communication is of high quality, it allows in particular improved employee efficiency, creation of feedback and supports the sense of belonging. Team cooperation is impossible without working communication. The theoretical part describes the knowledge gained, especially in the field of communication, communication skills, human resources management and public administration. The practical part includes an analysis of the current state of intra-company communication in selected municipalities.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35167
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-03-20


Files in this item

Files Size Format View Description
dvořáčková_2015_dp.pdf 3.862Mb PDF View/Open None
dvořáčková_2015_op.doc 53.5Kb Unknown View/Open None
dvořáčková_2015_vp.doc 54.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account