Sociální dynamika v kontextu kodifikací občanského práva

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociální dynamika v kontextu kodifikací občanského práva

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka
dc.contributor.author Prokeš, Jan
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:27Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:27Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32234
dc.description.abstract Tato práce se zaměřuje na rozbor vybraných institutů občanského práva, majících vztah k sociální pedagogice a v souvislosti se sociální dynamikou popisuje a komparuje jejich vývoj v čase s podrobnějším zaměřením na současný stav právní úpravy. Data jsem zpracovával srovnáváním dobových právních úprav se současným zapojením odborné literatury pro vymezení základních pojmů. Při zpracovávání jsem kladl důraz na vliv právních řádů jako direktiv pro vývoj společnosti a její přístup k rizikovým a sociálně znevýhodněným skupinám. Vytvořené řešení poskytuje ucelený přehled vývoje vybraných institutů a umožňuje jejich pochopení v historickém kontextu a jejich správnou a vhodnou aplikaci v praxi.
dc.format 64 s. (114 127 znaků)
dc.format.extent 1920566
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální dynamika cs
dc.subject občanské právo cs
dc.subject svéprávnost cs
dc.subject člověk cs
dc.subject opatrovnictví cs
dc.subject manželství cs
dc.subject senior cs
dc.subject Social dynamics en
dc.subject civil law en
dc.subject legal capacity en
dc.subject man en
dc.subject guardianship en
dc.subject marriage en
dc.subject senior en
dc.title Sociální dynamika v kontextu kodifikací občanského práva
dc.title.alternative Social Dynamics in the Context of the Codification of Civil Law in the Czech Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jílek, Dalibor
dc.date.accepted 2015-06-11
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on the analysis of selected institutes of civil law, pertaining to the social pedagogy and in the context of the social dynamics describes and compares their evolution over time with a more specific focus on the current state legislation. Data compa-ring the period I worked with current legislation involving the scientific literature to define the basic concepts. During processing, I emphasized the influence laws as directives for the development of society and its approach to risk and socially disadvantaged groups. Gene-rated Solutions provides a comprehensive survey of selected institutes and allows them to understand the historical context and their correct and appropriate application in practice.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35229
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-29


Files in this item

Files Size Format View Description
prokeš_2015_dp.pdf 1.831Mb PDF View/Open None
prokeš_2015_op.doc 57Kb Unknown View/Open None
prokeš_2015_vp.docx 17.05Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account