Společenská a sociální pomoc ve stáří

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Společenská a sociální pomoc ve stáří

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oralová, Renata
dc.contributor.author Holá, Jana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:28Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:28Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32241
dc.description.abstract Teoretická část vymezuje stáří s jeho klady i zápory, zaměřuje se na vývoj demografie v souvislosti se stárnutím populace, nastiňuje péči o seniora do budoucna, vyzdvihuje přípravu jedince na stáří, popisuje vývoj péče o seniory zajišťovanou státem nebo poskytovanou rodinou a to v souvislosti se společenskými změnami. Také mapuje ,,postavení" seniorů a vymezeních jejich rolí v porovnání s minulostí. Důležitou součástí je i popis legislativy v sociální oblasti a komunitní plánování sociálních služeb. Praktická část mapuje názory seniorů vyplývající z dotazníků. Především to jak, s ohledem na zdravotní stav, soběstačnost a finanční zázemí, jsou spokojeni se svými životy.
dc.format 85 s.
dc.format.extent 1627004
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Senior cs
dc.subject rodina cs
dc.subject stát cs
dc.subject pomoc cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject plánování cs
dc.subject příprava na stáří cs
dc.subject demografie cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject soběstačnost cs
dc.subject zdraví cs
dc.subject Senior en
dc.subject family en
dc.subject state en
dc.subject help en
dc.subject social en
dc.subject services en
dc.subject planning en
dc.subject preparation for old age en
dc.subject demographics en
dc.subject quality of live en
dc.subject self sufficiency en
dc.subject health en
dc.title Společenská a sociální pomoc ve stáří
dc.title.alternative Social Assistance in Old Age
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Plšková, Alena
dc.date.accepted 2015-05-12
dc.description.abstract-translated The theoretical part defines the age and its pros and cons, focused on the development of demography in the context of an aging population, outhines the care for seniors in the fu-ture, highlights prepare individuals for retirement, describes the development of the elderly care provided by the state or provided by family in connection with social changes. It also maps the status of seniors and defining their roles in comparison with the past. Another important parts is the description of social legislation and an explanation of the term community planning. The practical part describes the views of older people resulting from the questionn aires. Above all, both in terms of health, self sufficiency and financial barkgrouwd, are satisfied with their lives.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35262
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-03-20


Files in this item

Files Size Format View Description
holá_2015_dp.pdf 1.551Mb PDF View/Open None
holá_2015_op.docx 19.80Kb Unknown View/Open None
holá_2015_vp.docx 19.54Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account