Vliv sociálních služeb na kvalitu života jedinců se schizofrenií

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv sociálních služeb na kvalitu života jedinců se schizofrenií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Holbíková, Yvetta
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:28Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:28Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32243
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je zjistit, jak využívání sociálních služeb (resp. sociální intervence) ovlivňuje kvalitu života jedinců s diagnózou schizofrenie. Diplomová práce vychází z dosavadních poznatků o kvalitě života dospělých jedinců s duševní poruchou a možnostech sociálních intervencí do jejich životní cesty. Tato teoretická východiska jsou základem empirického výzkumu. Vzhledem k cíli výzkumu byla využita kvalitativní metodologie. Základní výzkumnou otázku lze formulovat takto: Jak klienti se schizofrenií docházející do zařízení X ve Zlínském kraji vnímají a hodnotí kvalitu poskytovaných sociálních služeb (intervencí). Jako výzkumná metoda byly zvoleny polostrukturované rozhovory s klienty daného zařízení.
dc.format 67
dc.format.extent 1023335
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Schizofrenie cs
dc.subject sociální služba cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject polostrukturovaný rozhovor cs
dc.subject Schizophrenia en
dc.subject social service en
dc.subject social intervention en
dc.subject quality of life en
dc.subject a semi-structured interview en
dc.title Vliv sociálních služeb na kvalitu života jedinců se schizofrenií
dc.title.alternative Influence of Social Services on Quality of Life of People Suffering from Schizophrenia
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Ocetková, Irena
dc.date.accepted 2015-05-12
dc.description.abstract-translated The aim of the diploma thesis is to find out how using social services (provided social intervention) affects the quality of life of individuals diagnosed with schizophrenia. The diploma thesis is based on existing knowledge on quality of life of adults with mental disorders and the possibilities of social intervention in their lives. This theoretical foundation is the basis of the empirical research. Given the aim of the research, qualitative methodology is expected to be used. The basic research question is: How do clients with schizophrenia attending the X facility in Zlin District perceive and evaluate the quality of provided social services (interventions). A semi-structured interview with clients of given facility is expec-ted to be used as a method of research.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35274
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-03-31


Files in this item

Files Size Format View Description
holbíková_2015_dp.pdf 999.3Kb PDF View/Open None
holbíková_2015_op.doc 53.5Kb Unknown View/Open None
holbíková_2015_vp.doc 52.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account