Vzdělávání a integrace žáků se specifickými poruchami učení na druhém stupni základní školy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vzdělávání a integrace žáků se specifickými poruchami učení na druhém stupni základní školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oralová, Renata
dc.contributor.author Brynza Hronová, Eva
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:28Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:28Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32247
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je přiblížit čtenáři problematiku specifických poruch učení a vzdělávání dětí s těmito poruchami. Umožnit mu lépe porozumět dětem se specifickými poruchami učení, aby tak mohl být nápomocen při reedukaci a vzdělávání těchto dětí. Teoretická část je deskriptivní, vychází z odborné literatury a zaměřuje se na vymezení základních pojmů, etiologii specifických poruch učení, diagnostiku specifických poruch učení, řešení problému se specifickými poruchami učení ve školním systému, na možnosti reedukace a kompenzace, a taktéž na psychologické a sociální dopady, které můžou mít specifické poruchy učení na děti, těmito poruchami trpícími, v běžném životě. V praktické části jsem použila kvalitativní výzkum, který se zabývá dětmi, u kterých byly diagnostikovány specifické poruchy učení. Popisuji jejich obtíže od raného věku, až po současnost.
dc.format 86 s. (140406 znaků)
dc.format.extent 3748202
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject specifické poruchy učení cs
dc.subject integrace cs
dc.subject inkluze cs
dc.subject speciálně-pedagogické centrum cs
dc.subject pedagogicko-psychologická poradna cs
dc.subject dyslexie cs
dc.subject dysgrafie cs
dc.subject dysortografie cs
dc.subject dyskalkulie cs
dc.subject Specific learning disorders en
dc.subject integration en
dc.subject inclusion en
dc.subject special education center en
dc.subject educational and esychological counselling en
dc.subject dyslexia en
dc.subject dysgraphia en
dc.subject dysortographia en
dc.subject dyscalculia en
dc.subject diagnostics en
dc.subject methods of re-education en
dc.title Vzdělávání a integrace žáků se specifickými poruchami učení na druhém stupni základní školy
dc.title.alternative Education and Integration of Students with Specific Learning Disabilities at Middle School
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Tannenbergerová, Monika
dc.date.accepted 2015-05-11
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to explain the problems of specific learning disabilities and education of children with these disorders. To enable him to better understand children with learning disabilities, so that he could be instrumental in the re-education and education of these children. The theoretical part is descriptive, based on scientific literature and focuses on basic concepts, etiology of specific learning disabilities, diagnosis of specific learning, problem solving with learning disabilities in the school system, the possibilities of re-education and compensation, and also on the psychological and social impact which may have a specific learning disorders on children suffering from these disorders, in everyday life.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35299
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-03-27


Files in this item

Files Size Format View Description
brynza hronová_2015_dp.pdf 3.574Mb PDF View/Open None
brynza hronová_2015_op.doc 56Kb Unknown View/Open None
brynza hronová_2015_vp.docx 19.67Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account