Systém péče o seniory v regionálním kontextu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Systém péče o seniory v regionálním kontextu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mühlpachr, Pavel
dc.contributor.author Šperlová, Věra
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:29Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:29Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32249
dc.description.abstract Předmětem mé bakalářské práce "Systém péče o seniory v regionálním kontextu" je problematika stárnutí, stáří, demografické problémy stárnutí a význam rodiny v péči o seniory. Dále věnuji pozornost jednotlivým druhům a formám poskytovaných sociálních služeb a jejich charakteristikám, komunitnímu plánování ve městě Břeclavi a jejím okolí. Cílem praktické části je zmapování a charakteristika poskytovatele pobytových služeb pro seniory ve městě Břeclavi a jejím okolí. Dále se budu zabývat aktuálními problémy pobytových služeb, důvody vedoucími k využívání těchto služeb a kvalitou života v těchto pobytových zařízeních z pohledu jejich uživatelů.
dc.format 97 s.
dc.format.extent 1855111
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject senior cs
dc.subject stáří cs
dc.subject demografický vývoj cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject komunitní plánování cs
dc.subject pobytové služby pro seniory cs
dc.subject senior en
dc.subject old age en
dc.subject demographic development en
dc.subject social services en
dc.subject community planning en
dc.subject residential services for the elderly en
dc.title Systém péče o seniory v regionálním kontextu
dc.title.alternative System of Care for Seniors in Regional Context
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín
dc.date.accepted 2015-06-12
dc.description.abstract-translated The subject of my Bachelor's thesis "System of care for the elderly in a regional context" is the issue of ageing, old age, demographic problems of ageing and the importance of family in the care of the elderly. Furthermore, I dedicate attention to individual species and forms provided by social services and their characteristics, community planning in the city of Břeclav and its surroundings. The aim of the practical part is mapping and characterization of residential service provider for the elderly in the town of Břeclav and its surroundings. Next, I'll deal with the current problems of residential services, the reasons leading to the use of these services and the quality of life in these residential institutions from the perspective of their users.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35383
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-04-28


Files in this item

Files Size Format View Description
šperlová_2015_dp.pdf 1.769Mb PDF View/Open None
šperlová_2015_op.doc 54.5Kb Unknown View/Open None
šperlová_2015_vp.docx 17.95Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account