Sociální program jako součást personálního řízení ve firmě Baťa do roku 1945

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální program jako součást personálního řízení ve firmě Baťa do roku 1945

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregar, Aleš
dc.contributor.author Žabokrtská, Andrea
dc.date.accessioned 2010-07-15T00:52:36Z
dc.date.available 2010-07-15T00:52:36Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3224
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na personální řízení ve firmě Baťa a.s. do roku 1945, zejmé-na pak na popis a analýzu jedné z částí personálního řízení a to sociálního programu. Je rozdělena do dvou celků: teoretická část a analytická část. Teoretická část se soustřeďuje na význam personálního řízení, pracovních vztahů a péči o pracovníky. Analytická část popisuje historii firmy Baťa a.s. Zlín, život Tomáše Bati, jeho podnikatelské začátky, vznik a růst firmy, chod firmy během válečného období a seznamuje se smrtí Tomáše Bati a jeho nástupci. Dále představuje sociální program do roku 1945, jeho přednosti a nedostatky. Závěrem je hodnocení a formulace poznatků sociálního programu pro současnou teorii a praxi personálního řízení. cs
dc.format 62 s. cs
dc.format.extent 1564780 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Personální řízení cs
dc.subject pracovní vztahy cs
dc.subject péče o pracovníky cs
dc.subject historie firmy Baťa a.s. cs
dc.subject Tomáš Baťa cs
dc.subject sociální program cs
dc.subject Personal proceedings en
dc.subject employee relations en
dc.subject welfare of the employees en
dc.subject history of Baťa Inc en
dc.subject Tomáš Baťa en
dc.subject social program en
dc.title Sociální program jako součást personálního řízení ve firmě Baťa do roku 1945 cs
dc.title.alternative Social program as a part of personal proceedings in Bata company to year 1945 en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tomaštík, Marek
dc.date.accepted 2007-06-13
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on personal proceedings in Baťa Inc. until 1945, especially on a characterization and analysis of one of the sections of personal proceedings namely a social program. It is separated into two units: theoretic section and analytic section. The theoretic section is concentrated on an importance of personal proceedings, employee rela-tions and welfare of the employees. The analytic section describes the history of Baťa Inc. Zlín, Tomáš Baťa's life, his business start, birth and growth of the company, company run during the wartime and informs about Tomáš Baťa's death and his successors. Further-more, it presents the social program until 1945, its qualities and deficiencies. Eventually, there is an evaluation and formulation of findings of the social program for present theory and practice of the personal proceedings. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6729
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
žabokrtská_2007_bp.pdfBlocked 1.492Mb PDF View/Open
žabokrtská_2007_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
žabokrtská_2007_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account