Kvalita života úplných a neúplných rodin

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kvalita života úplných a neúplných rodin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Chrápavá, Jana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:29Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:29Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32252
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na téma kvalita života úplných a neúplných rodin. Kvalita života současných rodin je v dnešní době velmi frekventované téma. Teoretická část práce je zaměřena na současnou rodinu, na její formy, proměny a na poruchy rodiny. Vymezuje pojem kvalita života, zabývá se psychologickým a sociologickým přístupem ke kvalitě života. Sleduje problémy, se kterými se současné rodiny potýkají a jaké jsou jejich dopady na rodinu. Popisuje systém podpory a aktivity k podpoře rodin v ČR. Praktická část obsahuje empirický výzkum za použití kvalitativní metody. Závěr praktické části shrnuje výsledky provedeného výzkumu, navrhuje možnosti pro zlepšení kvality života současných rodin a přináší doporučení pro působnost sociální pedagogiky v této oblasti.
dc.format 85
dc.format.extent 1411847
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kvalita života a socioekonomický status. Rodina cs
dc.subject neúplná rodina cs
dc.subject sociodemografické faktory cs
dc.subject životní krize cs
dc.subject chudoba cs
dc.subject sociální izolace cs
dc.subject Life quality and socioeconomic status. Family en
dc.subject single-parent family en
dc.subject socio-demographic factors en
dc.subject life crisis en
dc.subject poverty en
dc.subject social isolation en
dc.title Kvalita života úplných a neúplných rodin
dc.title.alternative Quality of Life of Two-Parent and Single-Parent Families
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kalivodová, Zuzana
dc.date.accepted 2015-05-13
dc.description.abstract-translated The subject of the Diploma Thesis is the quality of life of complete and single-parent families. The topics quality of life and contemporary family are presently a very frequent subject. The theoretical part of the present work was focused to contemporary family, its forms and transformations and to family malfunctions. The term 'quality of life' is specified and psychological and sociological approaches to the quality of life are pursued. The problems of contemporary families are followed with the aim to clarify their impacts on family operation. The system of assistance and activities for family support in the Czech Republic are described. The practical part of the Diploma Thesis includes an empirical exploration using a qualitative approach. The results of the research are summarized with the aim to suggest opportunity for improvement of life quality of contemporary families. Some recommendations for social pedagogy competency in this field are outlined.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35395
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-04-02
local.subject neúplná rodina cs
local.subject osamělé matky cs
local.subject osamělí otcové cs
local.subject kvalita života cs
local.subject single-parent family en
local.subject single mothers en
local.subject single fathers en
local.subject quality of life en


Files in this item

Files Size Format View Description
chrápavá_2015_dp.pdf 1.346Mb PDF View/Open None
chrápavá_2015_op.docx 18.00Kb Unknown View/Open None
chrápavá_2015_vp.doc 59Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account