Životním stylem ke kvalitnímu životu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Životním stylem ke kvalitnímu životu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Jacková, Milena
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:29Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:29Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32253
dc.description.abstract Pozitivem dnešní společnosti je zvyšující se průměrný věk jejich členů. S tímto však musí být spojena i nutnost jejich celoživotního seberozvoje, pro dosažení co nejdelší možné soběstačnosti. Cílem práce je zjistit, zda se lidé zajímající se o zdravý životní styl, věnují jeho rozvoji z pohledu psychické i tělesné stránky osobnosti. Informace ke zjištění priorit v těchto oblastech byly prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů získávány od respondentů ve věkové hranici 40+. Současně s názory odborníků zabývajících se osobním rozvojem člověka s cílem zjištění preference právě jejich oboru.
dc.format 100 s.
dc.format.extent 924430
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kvalita života cs
dc.subject zdravý životní styl cs
dc.subject životospráva cs
dc.subject aktivní pohyb cs
dc.subject stránka osobnosti psychická a duchovní cs
dc.subject stres cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject působení světla cs
dc.subject Quality of life en
dc.subject healthy lifestyle en
dc.subject diet en
dc.subject active movement en
dc.subject aspects of personality and psychological and spiritual en
dc.subject stress en
dc.subject communication en
dc.subject exposure to light en
dc.title Životním stylem ke kvalitnímu životu
dc.title.alternative Lifestyle Leading to Quality Life
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dolák, Antonín
dc.date.accepted 2015-05-12
dc.description.abstract-translated A positive aspect of today's society as an extension of lifespan. However, there is a need for lifelong self-development to achieve the longest possible self-sufficiency. The goal is to determine whether the people who are interested in a healthy lifestyle, devoted its development from the perspective of both mental and physical aspects of personality. Information to determine priorities in these areas through semi-structured interviews were collected from respondents in the age of 40 +. Along with the opinions of experts dealing with personal development of man in order to determine their preference right field.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35406
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-03-13


Files in this item

Files Size Format View Description
jacková_2015_dp.pdf 902.7Kb PDF View/Open None
jacková_2015_op.doc 52.5Kb Unknown View/Open None
jacková_2015_vp.doc 52Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account