Agrese pachatelů trestné činnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Agrese pachatelů trestné činnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nedoma, Ivan
dc.contributor.author Kalaš, Lubomír
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:30Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:30Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32259
dc.description.abstract Teoretická část diplomové práce se svým zaměřením zabývá osobností pachatele z pohledu multidisciplinárního s určitým zaměřením na psychologii osobnosti,včetně jeho poruch, stranou nezůstává ani pohled na osobnost jako biosociální produkt a jeho motivace chování. Druhá kapitola se podrobněji zaměřuje na psychologii násilí a vysvětluje pojmy agrese, agresivity a rozpracovává teorie vzniku agrese. Třetí kapitola osvětluje právní aspekty násilí a rozpracovává teorii a zdroje kriminálního jednání, včetně typologií osobnosti pachatele násilné trestné činnosti. Závěrečná kapitola teoretické části se zabývá pojmy hodnoty a hodnotové orientace pachatelů trestných činů. Cílem praktické části je analýza individuálních projevů chování a zdrojů vnitřních agresivních projevů pachatelů a zjištění formativních vlivů prostředí. Střed zájmu spočívá v hledání příčin agrese z hlediska charakterových vlastností.
dc.format 110 s.
dc.format.extent 2014331
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject agrese cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject osobnost cs
dc.subject výchova cs
dc.subject charakter cs
dc.subject prostředí cs
dc.subject prevence cs
dc.subject motivace cs
dc.subject hodnotová orientace cs
dc.subject aggression en
dc.subject aggressiveness en
dc.subject personality en
dc.subject education en
dc.subject nature en
dc.subject background en
dc.subject prevention en
dc.subject motivation en
dc.subject value orientation en
dc.title Agrese pachatelů trestné činnosti
dc.title.alternative Aggression of Perpetrators of Criminal Activities
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jílek, Dalibor
dc.date.accepted 2015-05-13
dc.description.abstract-translated The theoretical part of my dissertation is focused on the personality of the offender from the perspective of a multidisciplinary with a particular focus on personality psychology, including his faults, with view of personality as a biosocial product and his behavioral motivation. The second chapter is more focused in detail on the psychology of violence and explains the terms of aggression, aggressiveness and develops the theories of aggression. The third chapter explains the legal aspects of violence and elaborates the theory and sources of criminal behavior, including offender´s personality typology. The final theoretical chapter deals with the concepts of values and value orientation offenders. The practical part is the analysis of individual behaviors and internal sources of aggressive manifestations of offenders and finding the background formative influences. The center of interest lies in finding the causes of aggression in terms of characteristic traits.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35480
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2015-03-27
local.subject pachatelé trestných činů cs
local.subject agresivita cs
local.subject perpetrators of criminal acts en
local.subject aggressiveness en


Files in this item

Files Size Format View Description
kalaš_2015_dp.pdf 1.921Mb PDF View/Open None
kalaš_2015_op.doc 60Kb Unknown View/Open None
kalaš_2015_vp.doc 51.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account