Ovlivňování prosociálního chování dětí školou

DSpace Repository

Language: English čeština 

Ovlivňování prosociálního chování dětí školou

Show full item record

No preview available
Title: Ovlivňování prosociálního chování dětí školou
Author: Wagnerová, Ladislava
Advisor: Ocetková, Irena
Abstract: Tématem bakalářské práce je ovlivňování prosociálního chování dětí ve škole. Teoretická část je rozdělena na dvě kapitoly. Hlavním tématem první kapitoly je komunikace jako jeden z nástrojů rozvíjení empatie a mezilidských vztahů. Dále se zde zabývám metodami výchovy a využíváním vzorů chování směřujícími k rozvoji prosociálního chování. Kapitola druhá je zaměřena na spojení výchovy s praktickým životem, na rozvíjení emoční inteligence a na rozvoj osobní morálky. Věnuji se zde i výchovným a kázeňským problémům a demokracii ve škole, prezentovanou školní samosprávou. Empirická část pojednává o kvalitativním výzkumu zaměřeném na zkoumání vztahů a projevů chování dětí v třídním kolektivu osmé třídy základní školy. Rovněž je zkoumáno využívání metod a prostředků, osobního příkladu učitelů jako vzoru chování při ovlivňování žáků učiteli a školní psycholožkou. Data byla sbírána prostřednictvím polostrukturovaného hloubkového rozhovoru s žáky, učiteli a školní psycholožkou.
URI: http://hdl.handle.net/10563/32261
Date: 2014-10-03
Availability: Bez omezení
Department: Institut mezioborových studií
Discipline: Sociální pedagogika
Grade for thesis and defense: A 35485


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
wagnerová_2015_dp.pdf 1.826Mb PDF View/Open None
wagnerová_2015_op.doc 50.5Kb Unknown View/Open None
wagnerová_2015_vp.doc 54Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account