Klima školy očima rodičů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Klima školy očima rodičů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tannenbergerová, Monika
dc.contributor.author Krejčová, Jaroslava
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:32Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:32Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32272
dc.description.abstract Klima školy je pojmem, s jehož obsahem dnes nepracují pouze kvalifikovaní odborníci. Stále více se dostává do povědomí rodičů, nepedagogických pracovníků i laické veřejnosti. Celá společnost je zasažena složitým vývojem a rychlými změnami, na které musí být mladá generace včas připravena. Právě škola a její klima je prvním větším komplexním systémem, v němž se děti učí orientovat se ve spleti vztahů a pravidel. Pomocí nabytých zkušeností při vzájemných interakcích dokážou postupně zvládat konkrétní situace, navazovat a udržet kamarádské vztahy, upevňovat pozici v kolektivu, participovat, přijímat autoritu a to nejen učitele, a tím se připravují do života dospělých. Cílem této diplomové práce je zmapovat v řadách rodičů školáků prvního stupně základních škol povědomí o klimatu školy a hodnocení klimatu školy, kterou jejich dítě navštěvuje.
dc.format 105 s.
dc.format.extent 2606177
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject klima školy cs
dc.subject prostředí školy cs
dc.subject sociální klima školy cs
dc.subject atmosféra školy cs
dc.subject ředitel cs
dc.subject učitel cs
dc.subject žák cs
dc.subject rodič cs
dc.subject organizační systém školy cs
dc.subject výchovný poradce cs
dc.subject metodik prevence cs
dc.subject school climate en
dc.subject school environment en
dc.subject school social climate en
dc.subject school atmosphere en
dc.subject headmaster en
dc.subject pupil en
dc.subject parent en
dc.subject school organizational structure en
dc.subject prevention en
dc.subject prevention methodologist en
dc.title Klima školy očima rodičů
dc.title.alternative School Climate from the Point of View of Parents
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Neslušanová, Silvia
dc.date.accepted 2015-05-13
dc.description.abstract-translated Nowadays, the term school climate is known and used not only by qualified experts but also by parents, non-pedagogical staff and general public. The whole society is affected by complicated development and rapid changes. It is necessary that young generation is well prepared to deal with all this. The school and its climate is the very first larger complex structure in which children can learn how to handle the whole system of relationships and rules. Experience gained from the forming relationships among and between students and staff helps them to cope with particular situations they come across in real life out of school. They learn how to begin and maintain friendly relations, they can test their leadership qualities. They learn to participate in a wide variety of activities and respect authorities, represented not only by teachers. All this prepares the children for the grown-up world. This dissertation aims at the parents of children who attend the first grade at primary schools. The goal is to find out how they are aware of and how they evaluate the climate at the particular schools.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35557
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-03-27


Files in this item

Files Size Format View Description
krejčová_2015_dp.pdf 2.485Mb PDF View/Open None
krejčová_2015_op.docx 18.03Kb Unknown View/Open None
krejčová_2015_vp.doc 54.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account