Řeč v životě dítěte

DSpace Repository

Language: English čeština 

Řeč v životě dítěte

Show full item record

No preview available
Title: Řeč v životě dítěte
Author: Křížová, Petra
Advisor: Jůzlová, Hana
Abstract: Diplomová práce se zabývá výzkumem řeči v životě dítěte a řečovými dovednostmi dítěte ve věku do šesti let. Teoretická část je zpracována metodou analýzy použité literatury. Po-jednává o vývoji řeči dítěte od narození do šesti let věku. Další prostor v teoretické části je věnován komunikaci, pojmu socializace, sociálním dovednostem a charakteristice dítěte předškolního věku. Dále teoretická část diplomové práce zpracovává oblast logopedie, logopedické prevence a využívání logopedických pomůcek při nápravě řeči. Součástí teo-retické části je pojednání o narušených komunikačních schopnostech, podrobněji se zabývá dyslalií. V praktické části diplomové práce je využíván kvalitativní výzkum, metoda strukturované-ho rozhovoru, s vybraným vzorkem dětí ve věku šesti let. Praktická část se zabývá cílem výzkumu, charakteristikou výzkumného vzorku a metodami výzkumu. Na to navazuje analýza a interpretace výsledků výzkumu. V závěru se praktická část věnuje shrnutí výsledků výzkumu a doporučení pro praxi. Praktickým přínosem diplomové práce je získání povědomí o řečových schopnostech a dovednostech u dětí předškolního věku.
URI: http://hdl.handle.net/10563/32273
Date: 2014-11-04
Availability: Bez omezení
Department: Institut mezioborových studií
Discipline: Sociální pedagogika
Grade for thesis and defense: B 35558


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
křížová_2015_dp.pdf 5.420Mb PDF View/Open None
křížová_2015_op.doc 59Kb Unknown View/Open None
křížová_2015_vp.doc 55Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account