Sociální reintegrace osob po výkonu trestu odnětí svobody

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální reintegrace osob po výkonu trestu odnětí svobody

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nedoma, Ivan
dc.contributor.author Květoň, Aleš
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:33Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:33Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32274
dc.description.abstract Tématem této diplomové práce je sociální reintegrace osob po výkonu trestu odnětí svobo-dy. Práce se věnuje možným situacím a modelům chování, které vedou k páchání trestné činnosti, výkonu trestu odnětí svobody z hlediska jeho funkce a účelu, sociálním dopadům výkonu trestu a systému pomoci osobám po výkonu trestu. Ve výzkumu jsem se věnoval analýze neúspěšné sociální reintegrace osob po výkonu trestu odnětí svobody.
dc.format 71 stran
dc.format.extent 851967
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Motivace cs
dc.subject sociální situace cs
dc.subject závislost cs
dc.subject výkon trestu odnětí svobody cs
dc.subject reintegrace cs
dc.subject recidiva cs
dc.subject motivation en
dc.subject social situation en
dc.subject addiction en
dc.subject inprisonment en
dc.subject reintegration en
dc.subject relapse en
dc.title Sociální reintegrace osob po výkonu trestu odnětí svobody
dc.title.alternative Social Reintegration of People after They Are Released from Prison
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kalivodová, Zuzana
dc.date.accepted 2015-05-13
dc.description.abstract-translated Theme of this diploma work is Persons´social reintegration after imprisonment. This work engage possible models of behavior, which towards to commit crime, point of view functi-on and purpose of imprisonment, imprisonment´s impacts and assistance systems for persons after imprisonment. I engage research to analysis person´s failed reintegration after imprisonment.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35560
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-03-23
local.subject postpenitenciární péče cs
local.subject začlenění do aktivního života cs
local.subject resocializace cs
local.subject vězni cs
local.subject postpenal treatment en
local.subject get involved in an active way of life en
local.subject resocialization en
local.subject prisoners en


Files in this item

Files Size Format View Description
květoň_2015_dp.pdf 831.9Kb PDF View/Open None
květoň_2015_op.docx 18.18Kb Unknown View/Open None
květoň_2015_vp.doc 51.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account