Volný čas a způsoby jeho trávení u dětí staršího školního věku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Volný čas a způsoby jeho trávení u dětí staršího školního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Celá, Jarmila
dc.contributor.author Venclová, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-15T00:53:09Z
dc.date.available 2010-07-15T00:53:09Z
dc.date.issued 2007-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3227
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá volným časem a způsoby jeho trávení u dětí staršího školního věku. Jsou zde popsány vývojové zvláštnosti pubescentů, pojem volný čas, význam volného času, základní činnosti ve volném čase, prostory pro volný čas a instituce pro volný čas. Ve druhé, praktické, části je popsáno město Česká Třebová, ve kterém jsem realizovala výzkum. Jsou zde popsány volnočasové volnočasové aktivity pro děti a mládež v tomto městě. Tato část bakalářské práce také obsahuje kapitolu, která se zabývá výzkumem volného času dětí a mládeže. Cílem tohoto výzkumu bylo najít odpověď na otázky, jakým způsobem děti 6. a 7. tříd základních škol tráví svůj volný čas, které činnosti preferují, co pubescentům v nabídce volnočasových aktivit chybí a jaké kroužky a zařízení pubescenti navštěvují. cs
dc.format 50 s., 10 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 679793 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Volný čas cs
dc.subject pubescent cs
dc.subject vývojové zvláštnosti pubescebta cs
dc.subject volnočasové aktivity cs
dc.subject zařízení a prostory pro volný čas cs
dc.subject rodina a volný čas cs
dc.subject město Česká Třebová cs
dc.subject Free time en
dc.subject pubescent en
dc.subject pubescent's development peculiarities en
dc.subject free time activities en
dc.subject facilities and places for free time en
dc.subject family and free time en
dc.subject the town of Česká Třebová en
dc.title Volný čas a způsoby jeho trávení u dětí staršího školního věku cs
dc.title.alternative Free time and ways of spending it by older school children en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Masariková, Anna
dc.date.accepted 2007-06-21
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis looks at free time and ways of spending it by older school children. There is described the development peculiarity of pubescent, free time interpretation, free time importance, basic activities in free time, places for free time and institution for free time. In the second, practical, part is describe the town of Česká Třebová, where I carried out my research. There are describe free time activities for children and young people in this town. This part of the batchelor thesis also contains a chapter which looks at the research of children and young peoples' free time. The aim of the research is to find the answer to questions, in which way children from the 6 and 7 year of basic schools spend their free time, which activities they prefer, what the pubescents miss in the offer of free time activities and what clubs and facilities they visit. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6908
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
venclová_2007_bp.pdf 663.8Kb PDF View/Open
venclová_2007_vp.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open
venclová_2007_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account