Důchodová reforma ČR a problém sociálního státu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Důchodová reforma ČR a problém sociálního státu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kejdová, Miroslava
dc.contributor.author Krejčí, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-15T00:53:15Z
dc.date.available 2010-07-15T00:53:15Z
dc.date.issued 2006-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3228
dc.description.abstract Svoji bakalářskou práci jsem psala na téma Důchodová reforma ČR a problém sociálního státu. Mým cílem bylo popsat a analyzovat situaci v sociálním státě, problémy, se kterými se sociální stát potýká, zabývat se systémem důchodového zabezpečení a reformou důchodu. Také jsem se snažila naznačit možnosti, které by vyřešily problémy spojené s důchodovým systémem a naznačit směr, kterým by se měla reforma důchodu ubírat. Ke splnění cíle, který jsem si předsevzala, jsem využila teoretické poznatky z odborné literatury a vlastní poznatky, které jsem v průběhu psaní bakalářské práce nasbírala. cs
dc.format 53 s. cs
dc.format.extent 306831 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální stát cs
dc.subject Důchodová reforma cs
dc.subject Sociální zabezpečení cs
dc.subject Systém důchodového zabezpečení cs
dc.subject Krize a problémy sociálního státu cs
dc.subject Solidarita cs
dc.subject cs
dc.subject welfare state en
dc.subject social state en
dc.subject reform of retirement en
dc.subject social securing en
dc.subject system of retirement securing en
dc.subject crisis and problems of social state en
dc.subject solidarity en
dc.title Důchodová reforma ČR a problém sociálního státu cs
dc.title.alternative Reform of Retirement CR and Problem of Welfare State en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Radvan, Eduard
dc.date.accepted 2007-02-01
dc.description.abstract-translated My degree project is entitled Reform of Retirement CR and Problem of Welfare State. My aim was to give a description and to analyse situation in welfare state, problems, that welfare state has, to be engaged in system of retirement securiting and reform of retirement. I also tried to indicate some possibilities, that would solve problems joint with the retirement system and would indicate the direction of future going of retirement. To the fulfilment of my aim that I gave to me I used theoretical information from vocational literature and my own information that I get on writing my degree project. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1003695
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
krejčí_2007_bp.pdf 299.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account