Etika a korupce ve veřejné správě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Etika a korupce ve veřejné správě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šebek, Jiří
dc.contributor.author Marečková, Yvonne
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:37Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:37Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32293
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou etického chování a korupčního jednání zaměstnanců veřejné správy. Teoretická část nabízí stručný nástin historického vývoje etiky v souvislosti s veřejnou správou, charakteristiky a definice stěžejních etických pojmů, popis oblasti veřejné správy a problematiky korupčního jednání. Empirická část analyzuje dotazníkové šetření, jehož hlavním cílem bylo zjistit účinnost etického kodexu jako protikorupčního opatření.
dc.format 85
dc.format.extent 2782990
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Etika cs
dc.subject morálka cs
dc.subject korupce cs
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject etický kodex cs
dc.subject zaměstnanci veřejné správy cs
dc.subject veřejný sektor cs
dc.subject protikorupční opatření cs
dc.subject Ethics en
dc.subject morality en
dc.subject corruption en
dc.subject public administration en
dc.subject code of ethics en
dc.subject public servants en
dc.subject public sector en
dc.subject anti-coruption measures en
dc.title Etika a korupce ve veřejné správě
dc.title.alternative Ethic and Corruption in Public Administration
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2015-05-14
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the matter of ethical behaviour and corrupt behaviour of public servants. The teoretical part offers brief outline of historical development of ethics in relation with public administration, charasterictics and definitons of crucial ethical terms and description of public administration and corrupt behaviour. Empirical part analyzes questionary research which main scope was to find the effect of the code of ethics anti-corruption measures.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35638
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-03-27


Files in this item

Files Size Format View Description
marečková_2015_dp.pdf 2.654Mb PDF View/Open None
marečková_2015_op.doc 53Kb Unknown View/Open None
marečková_2015_vp.docx 18.36Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account