Žijeme spolu nebo sami?

DSpace Repository

Language: English čeština 

Žijeme spolu nebo sami?

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Medková, Edita
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:37Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:37Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32295
dc.description.abstract Diplomová práce "Žijeme spolu nebo sami?" se zaměřuje na téma rodiny, různých druhů soužití a vlivů na ně působících. V teoretické části je definován pojem rodina z pohledu několika vědních disciplín, je představena obecná charakteristika rodiny, její vývoj od nejstarších dob po současnost, typologie a funkce rodiny. Dále jsou zde popsány jednotlivé formy soužití. Práce tedy pojednává o párovém partnerství osob opačného pohlaví, o soužití homosexuálních párů, o fenoménech singles a mingles i modelu osamělého rodiče. V teoretické části se dočtete také o faktorech, které rodinné a partnerské vztahy ovlivňují. Jedná se o demografické a sociálně ekonomické vlivy, sociálně patologické jevy a proměny životního stylu. Obsahem praktické části je kvantitativní výzkum, který se zabývá zjištěním názorů lidí týkajících se rodiny a partnerství.
dc.format 103 s.
dc.format.extent 2179351
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodina cs
dc.subject partnerské vztahy cs
dc.subject manželství cs
dc.subject nesezdané soužití cs
dc.subject singles cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject vlivy cs
dc.subject family en
dc.subject relationships en
dc.subject marriage en
dc.subject unmarried couples en
dc.subject singles en
dc.subject lifestyle en
dc.subject influences en
dc.title Žijeme spolu nebo sami?
dc.title.alternative Do We Live Together or Alone?
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jůzlová, Hana
dc.date.accepted 2015-05-14
dc.description.abstract-translated The thesis "Do we live together or alone?" is focused on a family, different types of cohabitation and associated influences. The theoretical part defines the term 'family' from the perspective of several scientific disciplines. The general characteristic of a family, its development from the history to the present, family function and typology are described. Furthermore, there are also describtions of various forms of cohabitions. This thesis deals with the relationships of people of the opposite sex, cohabitation of homosexuals, couples, with the singles and mingles phenomenon, and the lonely parent pattern. In the theoretical part you can read about the factors that affect the family and relationships. These are demographic and socio-economic impacts, social pathologies and lifestyle changes. The practical part is a quantitative research that deals with finding the people's opinions regarding the family and relationships.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35650
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-03-31
local.subject rodinné vztahy cs
local.subject family relationships en


Files in this item

Files Size Format View Description
medková_2015_dp.pdf 2.078Mb PDF View/Open None
medková_2015_op.doc 53.5Kb Unknown View/Open None
medková_2015_vp.doc 62.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account