Firemní kultura a její vliv na řízení lidských zdrojů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Firemní kultura a její vliv na řízení lidských zdrojů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šigut, Zdeněk
dc.contributor.author Mikolášová, Tereza
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:37Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:37Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32296
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje firemní kultuře a jejímu vlivu na řízení lidských zdrojů v organizaci. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se skládá ze čtyř kapitol. První kapitola charakterizuje firemní kulturu, její prvky a determinanty. Druhá kapitola vymezuje oblast řízení lidských zdrojů a postavení v systému organizace. Třetí a čtvrtá kapitola popisuje úlohu firemní kultury v organizaci a možnosti její změny. Praktická část se věnuje analýze firemní kultury u konkrétní organizace se zaměřením na společné hodnoty, normy chování a míru spokojenosti.
dc.format 88 s.
dc.format.extent 2257795
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Firemní kultura cs
dc.subject prvky firemní kultury cs
dc.subject lidské zdroje cs
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject změna firemní kultury cs
dc.subject organizace cs
dc.subject personální management cs
dc.subject zaměstnanci cs
dc.subject Corporate culture en
dc.subject elements of corporate culture en
dc.subject human resources en
dc.subject human resources management en
dc.subject change of corporate culture en
dc.subject organization en
dc.subject personnel management en
dc.subject employees en
dc.title Firemní kultura a její vliv na řízení lidských zdrojů
dc.title.alternative Corporate Culture and Its Impact on Human Resources Management
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Němcová, Zuzana
dc.date.accepted 2015-05-13
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on corporate culture and its impact on human resources management in the organization. The work is divided into theoretical and practical. The theoretical part consists of four chapters. The first chapter describes the corporate culture, its components and determinants. The second chapter defines the area of human resource management and position in the organization. The third chapter describes the role of corporate culture in the organization and the possibility of its changes. The practical part is devoted to the analysis of corporate culture in a particular organization, focusing on common values, norms of behavior and level of satisfaction.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35652
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-03-04


Files in this item

Files Size Format View Description
mikolášová_2015_dp.pdf 2.153Mb PDF View/Open None
mikolášová_2015_op.doc 53.5Kb Unknown View/Open None
mikolášová_2015_vp.docx 15.43Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account