Vzdělávání žen ve výkonu trestu odnětí svobody

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vzdělávání žen ve výkonu trestu odnětí svobody

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Milichovský, Jiří
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:37Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:37Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32297
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je charakteristika systému vzdělávání žen ve výkonu trestu odnětí svobody. V teoretické části předkládá základní pedagogická a sociální východiska procesu vzdělávání spolu s obecnou charakteristikou trestu, trestání, teorie a praxe výkonu trestu odnětí svobody žen. V praktické části je představen kvantitativní výzkum provedený ve věznici Světlá nad Sázavou, mezi odsouzenými ženami, které zde navštěvují některý ze vzdělávacích programů. Cílem výzkumu je posouzení vlivu výchovy a prostředí na utváření a formování postojů k procesu vzdělávání ve výkonu trestu odnětí svobody.
dc.format 94 s.
dc.format.extent 2492653
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Výkon trestu cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject výchova cs
dc.subject pedagogika cs
dc.subject program zacházení cs
dc.subject Service of sentence en
dc.subject education en
dc.subject training en
dc.subject pedagogy en
dc.subject program of handling en
dc.title Vzdělávání žen ve výkonu trestu odnětí svobody
dc.title.alternative Education of Women in Prison
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šebek, Jiří
dc.date.accepted 2015-05-14
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is characteristics of the system of education of women in the service of a term of imprisonment. In the theoretical part of the thesis are presented basic educational and social starting points of the process of education with the common characteristics of punishment, penalization, theory and practice of the service of a term of imprisonment of women. In the practical part is presented quantitative research carried out in the prison Světlá nad Sázavou among convicted women who visit one of educational programs here. The aim of the research is valuation of the influence of training and environment on creating and forming of attitudes towards the process of education in the service of a term of imprisonment.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35658
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-03-25


Files in this item

Files Size Format View Description
milichovský_2015_dp.pdf 2.377Mb PDF View/Open None
milichovský_2015_op.pdf 463.5Kb PDF View/Open None
milichovský_2015_vp.doc 54.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account