Sociální aspekty seniorské populace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociální aspekty seniorské populace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mühlpachr, Pavel
dc.contributor.author Nečas, Josef
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:39Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:39Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32305
dc.description.abstract Diplomová práce Sociální aspekty seniorské populace je zaměřena na charakteristiky současné seniorské populace s důrazem na vybrané sociální souvislosti. V teoretické části jsou vymezena východiska, která se týkají demografického vývoje společnosti, systému péče o seniory a determinant životního stylu seniorů. Tyto teoretické poznatky jsou východiskem pro empirickou část práce. Empirická část práce má charakter statistické procedury, jedná se o kvantitativní výzkum realizovaný za pomoci techniky dotazníku. Hlavním cílem je analýza seniorské populace z pohledu sociálních věd a dílčím cílem prokázání postavení seniorské populace v současné populaci na dílčím vzorku náhodně vybraných respondentů.
dc.format 91 s.
dc.format.extent 2910342
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject senioři cs
dc.subject sociální aspekty cs
dc.subject demografický vývoj cs
dc.subject mezigenerační rozdíly cs
dc.subject sociální práce cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject smrt cs
dc.subject sociální instituce cs
dc.subject virtuální svět cs
dc.subject deprese cs
dc.subject demence cs
dc.subject seniors en
dc.subject social aspects en
dc.subject demographic evolution en
dc.subject generational differences en
dc.subject social work en
dc.subject aging en
dc.subject death en
dc.subject social institution en
dc.subject virtual world en
dc.subject depression en
dc.subject dementia en
dc.title Sociální aspekty seniorské populace
dc.title.alternative Social Aspects of Senior Population
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín
dc.date.accepted 2015-05-14
dc.description.abstract-translated This thesis called "Social aspects of senior population" focuses on characteristics of current senior population with an emphasis on selected social context. The theoretical part defines some starting points, which are related to the demographical evolution of society, care system for seniors and determinants of seniors lifestyle. The empirical part builds on these findings. The empirical part has a character of statistical procedure, it is a quantitative research implemented as a questionnaire. The main goal is an analysis of senior population from the perspective of social sciences and the secondary goal is a demonstration of the status of current senior population on subsample of randomly selected respondents.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35768
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-03-31


Files in this item

Files Size Format View Description
nečas_2015_dp.pdf 2.775Mb PDF View/Open None
nečas_2015_op.doc 52.5Kb Unknown View/Open None
nečas_2015_vp.doc 54.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account