Senioři jako kategorie sociální andragogiky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Senioři jako kategorie sociální andragogiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mühlpachr, Pavel
dc.contributor.author Nečasová, Drahomíra
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:39Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:39Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32306
dc.description.abstract Diplomová práce Senioři jako kategorie sociální andragogiky je zaměřena na aspekty týkající se vzdělávání seniorů v České republice. Práce je rozdělena na dvě části, v teoretické části je vymezeno několik teoretických východisek, ze kterých je při tvorbě práce čerpáno. Specificky jsou vymezeny některé pojmy z andragogiky, sociologie, gerontologie, sociální pedagogiky, psychologie a medicíny, které jsou úzce spojeny se zkoumanou problematikou. Na tyto poznatky poté navazuje praktická část diplomové práce. Praktická část je zaměřena na nalezení sociálních determinant ve vybraných institucích, které realizují vzdělávání osob třetího věku. Je použit kvalitativní výzkum realizovaný dvoudimenzionálně. Ve formě případové studie v souvislosti s analýzou institucí.
dc.format 101 s.
dc.format.extent 2458116
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject andragogika cs
dc.subject senioři cs
dc.subject zdravotní specifika cs
dc.subject psychologické charakteristiky cs
dc.subject sociální specifika cs
dc.subject sociální rizika cs
dc.subject vzdělávací potřeby cs
dc.subject andragogy en
dc.subject seniors en
dc.subject health specifics en
dc.subject psychological characteristics en
dc.subject social specifics en
dc.subject social risks en
dc.subject educational needs en
dc.title Senioři jako kategorie sociální andragogiky
dc.title.alternative Seniors As a Category of Social Andragogy
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Neslušanová, Silvia
dc.date.accepted 2015-05-14
dc.description.abstract-translated This thesis called "Seniors as a category of social andragogy" focuses on aspects concerning senior education in Czech Republic. This thesis consists of two parts, the theoretical part defines some theoretical starting points, which were used while creating this thesis. Some concepts from andragogy, sociology, gerontology, social pedagogy, psychology and medicine, which are closely related to the discussed issue, are specifically defined. The practical part of this thesis builds on these findings. The practical part focuses on finding social deteminants in selected institutions, which implement education of the people of the Third Age. We used qualitative research which is implemented two-dimensionally in the form of case study in relation to an analysis of the institutions.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35769
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-03-31


Files in this item

Files Size Format View Description
nečasová_2015_dp.pdf 2.344Mb PDF View/Open None
nečasová_2015_op.docx 17.92Kb Unknown View/Open None
nečasová_2015_vp.doc 55Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account