Příprava žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příprava žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Obalilová, Monika
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:40Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:40Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32309
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na zmapování změn v požadavcích žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče na dítě v průběhu procesu odborného posuzování. Poskytuje základní teoretické informace o problematice náhradní rodinné péče a procesu odborného posouzení žadatelů, zejména příprav na přijetí dítěte do rodiny. Stěžejním tématem práce je zhodnocení, jak poznatky a informace získané během příprav ovlivňují a mění požadavky žadatelů na přijaté dítě. Cílem výzkumné části bylo zmapovat výskyt, četnost a časovou konstantnost požadavků na dítě.
dc.format 94 s. (24 083 slov)
dc.format.extent 4429690
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Náhradní rodinná péče cs
dc.subject žadatel o náhradní rodinnou péči cs
dc.subject příprava k přijetí dítěte do rodiny cs
dc.subject odborné posouzení žadatelů cs
dc.subject požadavky na dítě cs
dc.subject Foster care en
dc.subject foster care applicant en
dc.subject preparation for reception of child into family en
dc.subject expert assessment of applicants en
dc.subject demands on child en
dc.title Příprava žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče
dc.title.alternative Preparation of the Applicants for Substitute Family Care
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vaňková, Zdeňka
dc.date.accepted 2015-05-14
dc.description.abstract-translated The diploma thesis has focused on monitoring of changes in demands of applicants, applying for foster care mediation, on a child in the course of expert assessment. The thesis has provided theoretical information about foster care issue and process of expert assessment of applicants, in particular preparations for reception of a child into an individual family. The key subject of the work is assessment how knowledge and information, collected inthe preparatory stage, influence and change demands of applicants on the child to be received. The objective of research part has been monitoring of occurrence, frequency and time invariability of demands on the child.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35777
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-03-27


Files in this item

Files Size Format View Description
obalilová_2015_dp.pdf 4.224Mb PDF View/Open None
obalilová_2015_op.doc 55Kb Unknown View/Open None
obalilová_2015_vp.doc 61Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account