Motivace k výkonu služby u Policie České republiky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Motivace k výkonu služby u Policie České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Pallová, Martina
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:41Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:41Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32312
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou motivace v prostředí Policie České republiky. Práce je zaměřena na vymezení obsahu pojmu motivace z pohledu teoretických poznatků a následně je tento pojem představen a analyzován v prostředí Policie České republiky. Součástí práce je představení organizace, právní úprava služebního poměru a proces i realizace přijímání policistů k policii. Pozornost je také věnována rozboru obsahu profesní činnosti policisty, jakož i předpokladům, které jsou pro výkon profese policisty stanoveny. V kontextu požadavků kladených na policistu jsou konkretizovány hmotné i nehmotné prostředky motivace a je definován proces odborné přípravy policistů, který je založen na filozofii celoživotního vzdělávání a je i samotným prostředkem motivace v profesní činnosti policistů.
dc.format 142 s.
dc.format.extent 3308162
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject motivace cs
dc.subject odměňování cs
dc.subject Policie České republiky cs
dc.subject profesní činnost cs
dc.subject služební poměr cs
dc.subject spokojenost cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject motivation en
dc.subject reward system en
dc.subject the Police of the Czech Republic en
dc.subject professional activity en
dc.subject police service en
dc.subject satisfaction en
dc.subject education en
dc.title Motivace k výkonu služby u Policie České republiky
dc.title.alternative Motivation to Service for the Police of the Czech Republic
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Slováková, Gabriela
dc.date.accepted 2015-05-13
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the issue of motivation in the environment of the Police of the Czech Republic. The work is focused on the definition of the content of the concept of motivation from the perspective of theoretical knowledge and, subsequently, this concept is introduced and analyzed in the environment of the Police of the Czech Republic. Part of the work is the introduction of the organization, the legislation of police service and the process and realization of recruitment of police officers to the Police of the Czech Republic. Attention is also paid to the analysis of the content of professional activities of police officers, as well as requirements that are established for the exercise of the profession of a police officer. In the context of requirements for a police officer are specified material and immaterial means of motivation and is defined the process of professional training of police officers, which is based on the philosophy of lifelong education, and is the very tool of motivation in the professional activities of police officers.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35783
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-03-27
local.subject pracovní motivace cs
local.subject policie cs
local.subject employee motivation en
local.subject police en


Files in this item

Files Size Format View Description
pallová_2015_dp.pdf 3.154Mb PDF View/Open None
pallová_2015_op.pdf 426.6Kb PDF View/Open None
pallová_2015_vp.doc 54Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account