Specifická traumata dětí v nestandardním výchovném prostředí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Specifická traumata dětí v nestandardním výchovném prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Paulová, Ilona
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:41Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:41Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32313
dc.description.abstract Obsah práce Specifická traumata dětí v nestandardním výchovném prostředí je zaměřen na zpracování těžké psychické zátěže dítěte v dětství a v dospělém věku. Další vývoj psychického a sociálního života závisí na postoji dítěte a pomoci sociálních pracovníků, psychologů, pedagogů, nestátních a státních výchovných organizací. Cílem práce je přispět k ucelenému psychologickému náhledu na život dítěte v nepříznivých psychosociálních podmínkách a k začlenění podpůrných psychologických metod do systému sociální péče pro úspěšné fungování jedince. Kvalitativní výzkum metodou rozhovoru indikuje prostředky obrany ega jedince při zpracování emočně vypjatých situací.
dc.format 97 s. (199 791 znaků)
dc.format.extent 2488573
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezpečí cs
dc.subject CAN cs
dc.subject dítě cs
dc.subject domov cs
dc.subject rodiče cs
dc.subject rodina cs
dc.subject psychické trauma cs
dc.subject potřeby cs
dc.subject obrana ega cs
dc.subject výchova cs
dc.subject safe en
dc.subject CAN en
dc.subject child en
dc.subject home en
dc.subject parents en
dc.subject family en
dc.subject psychic trauma en
dc.subject needs en
dc.subject defence of ego en
dc.subject foster en
dc.title Specifická traumata dětí v nestandardním výchovném prostředí
dc.title.alternative Specific Traumas of Children in Non-Standard Educational Environment
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jůzlová, Hana
dc.date.accepted 2015-05-15
dc.description.abstract-translated The content of this thesis The Specific Traumas of Children in Non-standard Foster Surrounding is focused on the processing of a difficult mental strain of child in childhood and in adulthood. Further development of the psychical and social life depends on child´s attitude and on help of social workers, psychologists, pedagogues, non-state and state foster organizations. This works aims at contributing to the compact psychological view of life of child in unfavourable psychosocial conditions as well as the incorporation of supportive psychological coping methods into the system of social care in order to successful person function. The qualitative research by method of the interwiew indicates the means of defence of ego of person in processing emotionally tense situations.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35786
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-03-17


Files in this item

Files Size Format View Description
paulová_2015_dp.pdf 2.373Mb PDF View/Open None
paulová_2015_op.doc 53.5Kb Unknown View/Open None
paulová_2015_vp.doc 58Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account