Klima školy - možnosti prevence, alternativy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Klima školy - možnosti prevence, alternativy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tannenbergerová, Monika
dc.contributor.author Provazníková, Petra
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:42Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:42Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32316
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na téma klima školy. V teoretické části práce je nejprve vymezen termín klima školy a dále pojmy, které se ke klimatu školy vztahují a to sociální klima a sociální atmosféra. Další kapitola pojednává o klimatu výuky a třídy z pohledu učitelů i žáků. Ve třetí kapitole je popsán vliv regionu na klima školy a čtvrtá kapitola je zaměřena na vztahy a postoje, které mohou klima školy ovlivnit. Závěrečná kapitola se týká možnosti prevence a zkvalitnění klimatu školy. Praktická část diplomové práce je zaměřena na vnímání a hodnocení klimatu školy rodiči. Názor rodičů byl zjišťován dotazníkovou metodou. Cílem této práce bylo zjistit, jak rodiče vnímají, prožívají, hodnotí klima školy a následně informovat vedení školy o výsledku dotazníkového šetření, poskytnout vedení školy zpětnou vazbu, aby výsledky dotazníkového šetření pomohly zkvalitnit klima školy.
dc.format 86 s.
dc.format.extent 3547707
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Klima školy cs
dc.subject klima třídy cs
dc.subject klima pedagogického sboru cs
dc.subject klima výuky cs
dc.subject region a klima školy cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject výchovné působení cs
dc.subject mezilidské vztahy cs
dc.subject pozitivní klima školy cs
dc.subject učitel a žák cs
dc.subject School climate en
dc.subject climate class en
dc.subject climate of the teaching stuff en
dc.subject educational climate en
dc.subject region and the school climate en
dc.subject questionnaires en
dc.subject educational activities en
dc.subject interpersonal relationship en
dc.subject positive school climate en
dc.subject teacher and pupil en
dc.title Klima školy - možnosti prevence, alternativy
dc.title.alternative School Climate ? Possibilities of Prevention, Alternatives
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Neslušanová, Silvia
dc.date.accepted 2015-05-14
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the school climate. The theoretical part is divided into five parts. The first one contains the terms as school climate, social climate, social atmosphere and many others which are close to this topics. The second one is about educational climate and the class where the author tries to look at the view of the teachers and students. The effect of the region to school climate is found in the third chapter. The author shows the relationships and the attitudes which could affect the school climate, in the fourth part. The prevention and improving the school climate is written in the last part of theoretical one. The practical part is focused about the perceptions and reviews of the school climate by parents. The questionnaires for parents were used as the method for the research. The aim of this thesis was found the opinions of parents about school climate their perceptions and experiences. The other side is to inform the management of the school about the results of the research, give them the feedback for improving the school climate in their school.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35794
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-03-27


Files in this item

Files Size Format View Description
provazníková_2015_dp.pdf 3.383Mb PDF View/Open None
provazníková_2015_op.docx 18.08Kb Unknown View/Open None
provazníková_2015_vp.doc 54.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account