Sexuální výchova v postmoderní společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sexuální výchova v postmoderní společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Prudíková, Martina
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:42Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:42Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32317
dc.description.abstract Diplomová práce je věnována problematice sexuální výchovy. Pro komplexní náhled je v úvodní části představen vývoj přístupů v historickém kontextu a samostatně jsou pak vyzdviženy související právní aspekty. Teoretickou i praktickou částí se prolíná komparace přístupů před rokem 1989 a v současnosti. Společnost se postupně vyvíjí a mění. Charakteristickým znakem současnosti je i vzájemné propojování kultur, zajímavý je tedy i pohled na problematiku v této souvislosti. Cílem práce je zjištění, zda a jak se změnil mezigenerační přístup k sexuální výchově, z hlediska výchovy rodinné i institucionální. Současně se pokusím nastínit potenciál sociální pedagogiky při realizaci sexuální výchovy dospívající mládeže. Praktická část je věnována zjištění ohledně informovanosti o lidské sexualitě pohledem žáků devátých tříd základní školy.
dc.format 65 s.
dc.format.extent 2570265
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sexualita cs
dc.subject sexuální výchova cs
dc.subject sexuologie cs
dc.subject společnost cs
dc.subject multikulturalismus cs
dc.subject postmoderní cs
dc.subject sexuality en
dc.subject sexual education en
dc.subject sexology en
dc.subject society en
dc.subject multiculturalism en
dc.subject postmodern en
dc.title Sexuální výchova v postmoderní společnosti
dc.title.alternative Sexual Education in Postmodern Society
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vaňková, Zdeňka
dc.date.accepted 2015-05-12
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on sexual education. The initial part summarizes the development of attitudes during history, and related legal aspects are covered separately. Comparison of pre-1989 and present attitudes appears throughout both theoretical and practical part of the thesis. Society is gradually developing and changing. A characteristic feature of con-temporary world is also intercultural connections and, therefore, it is most interesting to study this area from the thesis' point of view. The aim of the thesis is to find out if and how the opinion on sexual education has changed between generations in terms of family and institutional education. I will try to emphasize the potential of social pedagogy for realizing sexual education with teenagers. The practical part deals with students on year nine of elementary school and their knowledge and information on human sexuality.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35800
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-03-25


Files in this item

Files Size Format View Description
prudíková_2015_dp.pdf 2.451Mb PDF View/Open None
prudíková_2015_op.doc 55.5Kb Unknown View/Open None
prudíková_2015_vp.doc 54Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account