Možnosti socializace dítěte prostřednictvím iternetu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Možnosti socializace dítěte prostřednictvím iternetu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ocetková, Irena
dc.contributor.author Schindlerová, Veronika
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:42Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:42Z
dc.date.issued 2014-10-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32319
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá komunikací dětí druhého stupně základní školy prostřednictvím internetu, jejich postoje k internetu a sociálním sítím a jejich důležitost pro identifikaci s vrstevníky. Dále se zaměřuje na uvědomování si rizik v prostředí internetu. Teoretická část vysvětluje pojmy média, internet, socializace, dále vliv rodiny, vrstevnické skupiny a školy na dítě. V praktické části jsou shrnuty výsledky sociologického výzkumu realizovaného kvantitativní metodou formou dotazníku, zaměřeného na přístup a vztah dětí k internetu. Cílem práce je zjistit postoje dětí k internetu a na základě dosažených výsledků ověřit platnost navržených hypotéz.
dc.format 70 s.
dc.format.extent 4189087
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject komunikace cs
dc.subject dítě cs
dc.subject sociální síť cs
dc.subject internet cs
dc.subject postoj cs
dc.subject ohrožení cs
dc.subject škola cs
dc.subject vrstevnická skupina cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject socializace cs
dc.subject communication en
dc.subject child en
dc.subject social network en
dc.subject internet en
dc.subject attitude en
dc.subject threats en
dc.subject school en
dc.subject peer group en
dc.subject leisure en
dc.subject socialization en
dc.title Možnosti socializace dítěte prostřednictvím iternetu
dc.title.alternative Possibilities of Child's Socialization via the Internet
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzlová, Hana
dc.date.accepted 2015-06-11
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with Internet communication of children from upper primary school, their attitude to the Internet and social networks, and with the importance of Internet communication for their identification with children of the same age. It also focuses on children's awareness of risks in the Internet environment. The theoretical part of the thesis explains terms mass media, the Internet, socialization, and the influence of family, groups of children of the same age and the school on child. The practical part of the thesis summarizes outcomes from quantitative sociological research, which was realized by the form of questionnaire, that was focused on the children's attitude to the Internet and the relationship between them and the Internet. The goal of this thesis is to determine childern's stance towards the Internet and based on the findings verify the validity of proposed hypotheses.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35807
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-28


Files in this item

Files Size Format View Description
schindlerová_2015_dp.pdf 3.995Mb PDF View/Open None
schindlerová_2015_op.doc 53Kb Unknown View/Open None
schindlerová_2015_vp.doc 54.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account