Fenomén současnosti - drogy, integrace drogově závislých do společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Fenomén současnosti - drogy, integrace drogově závislých do společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Ředinová, Nikola
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:43Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:43Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32324
dc.description.abstract Vlastní práce bude zaměřena na hrozbu dnešního světa, na problém drogové závislosti. V této práci se budu zamýšlet nad problematikou drogové závislosti obecně, jejího negativního dopadu na společnost i jedince samotného. Mojí snahou bude co nejvýstižněji problém popsat, analyzovat, zaměřím se na příčiny vzniku drogové závislosti. Zároveň popíšu jednotlivé kategorie věkových skupin jedinců, kteří užívají psychotropní látky, neboť se jedná o to, že u různých věkových skupin je spouštěčem drogové závislosti jiný primární důvod. Práce bude obsahovat i rozdělení návykových látek do skupin dle působení na organismus a jejich popis. Velmi vážným problémem jsou samozřejmě negativní sociální dopady na jedince, který drogy užívá, a této otázce bude dán v mé práci také prostor, budu se tomuto jevu věnovat podrobně z pohledu sociálně - pedagogického, tedy integrací drogově závislých jedinců do společnosti. Práce bude rozdělena na část teoretickou a empirickou.
dc.format 111 s.
dc.format.extent 1471647
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Drogově závislý jedinec cs
dc.subject drogy cs
dc.subject integrace cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject odborník cs
dc.subject organizace cs
dc.subject společnost cs
dc.subject terapeut cs
dc.subject závislost cs
dc.subject Individual suffering from a drug addiction / drug addict en
dc.subject integration en
dc.subject communication en
dc.subject a proffesional en
dc.subject society en
dc.subject therapist en
dc.subject drug en
dc.subject addiction en
dc.title Fenomén současnosti - drogy, integrace drogově závislých do společnosti
dc.title.alternative Phenomenon of Today ? Drugs, Integration of Drug Addicts into the Society
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jůzlová, Hana
dc.date.accepted 2015-05-14
dc.description.abstract-translated The focus of my thesis is one of the most significant threats of today´s world, which is the problém of drug addiction. In this thesis, I would like to analyze the problem of drug addiction in general, it´s negative impacts on society, but most importantly on the individual. My intention is to describe this issue in details, and analyze it with focus mainly on the causes of drug addiction. In addition, I will describe different age categories of individuals who intake psychotronic substances and discuss the primary causes of the addiction in each age group. In my thesis, I also include addictive substances and their descriptions divided into categories, which were created based on the impact they have on the individual. The most important aspect of drug addiction issue is the negative consequences on the individual, which I will analyze in details from a social - pedagogical perspective focusing on the integration of individuals suffering and recovering from drug addiction into our society. My thesis is divided into two main parts, theoretical and empirical.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35904
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-03-31


Files in this item

Files Size Format View Description
ředinová_2015_dp.pdf 1.403Mb PDF View/Open None
ředinová_2015_op.doc 56Kb Unknown View/Open None
ředinová_2015_vp.doc 62Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account