Zážitková pedagogika

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Zážitková pedagogika

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Zážitková pedagogika
Autor: Stoklasa, Jiří
Vedoucí: Dolák, Antonín
Abstrakt: Tato diplomová práce z oblasti zážitkové pedagogiky vznikla na bázi využití vlastních zkušeností a poznatků autora jako lektora a trenéra měkkých dovedností a také personálního poradce, který obě tyto činnost provozuje od roku 2007 jako OSVČ. Dalším zdrojem této práce byla analýza odborné literatury a restrukturalizace hlavních myšlenek, které byly v rámci tématu publikovány, s terminologickým vymezením. Hlavním cílem práce je přiblížení významu kompetencí lektora ve vzdělávání dospělých, jehož nedílnou součástí oblast zážitkové pedagogiky beze sporu je, a vymezení jejich důležitosti na základě empirického výzkumu zaměřeného na tři skupiny respondentů, kterými jsou účastníci vzdělávacích akcí, lektoři a zadavatelé z řad zástupců organizací, resp. klientů. Rovněž jde o určitou reflexi současné situace v andragogice, kde zážitek je předpokladem pozitivního efektu vzdělávání. Příslušný terminologický rámec v různých kontextech sice existuje, nicméně explicitně nebyl pro oblast lektorských kompetencí ve vazbě na zážitkovou formu vzdělávání dospělých detailně popsán. Práce je členěna do šesti tematických částí. V první kapitole je rozveden význam zážitkové pedagogiky pro vzdělávání dospělých. Další část je pak věnována aktuálnímu stavu vzdělávání dospělých, resp. současným trendům a významu lektorských kompetencí. Následují části, které se týkají lektorských rolí, komparace praktického a teoretického pojetí kompetencí lektorů s doporučeními Evropské Unie a významu herních metod pro zážitkovou pedagogiku. V šesté části jsou detailně uvedeny již zmíněné výstupy empirického šetření lektorských kompetencí.
URI: http://hdl.handle.net/10563/32330
Datum: 2014-11-04
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: D 35913


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
stoklasa_2015_dp.pdf 1.728Mb PDF Zobrazit/otevřít None
stoklasa_2015_op.docx 17.88Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
stoklasa_2015_vp.doc 52Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet