Vliv prostředí rodiny a školy na děti se specifickými poruchami učení

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Vliv prostředí rodiny a školy na děti se specifickými poruchami učení

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Vliv prostředí rodiny a školy na děti se specifickými poruchami učení
Autor: Svobodová, Martina
Vedoucí: Řehoř, Antonín
Abstrakt: Diplomová práce Vliv prostředí rodiny a školy na děti se specifickými poruchami učení se zabývá problematikou těchto dětí v kontextu rodinného a školního působení. Cílem výzkumu je zmapovat a analyzovat hlavní faktory rodinného a školního prostředí, jež se podílí na průběhu vývoje těchto dětí ve spojení s výchovně-vzdělávacím procesem a získat tak integrovaný pohled na zmíněnou problematiku. V teoretické části jsou definována teoretická východiska specifických poruch učení, vlivy, které na tuto poruchu působí a ovlivňují její průběh včetně systému speciální výchovné a vzdělávací péče a podpory, která se sledovanou problematikou souvisí a na kterou navazuje praktická část práce. Empirická část je zpracována pomocí kvalitativní výzkumné strategie, realizované formou polostrukturovaných rozhovorů.
URI: http://hdl.handle.net/10563/32333
Datum: 2014-11-04
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 35927


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
svobodová_2015_dp.pdf 2.662Mb PDF Zobrazit/otevřít None
svobodová_2015_op.doc 54Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
svobodová_2015_vp.doc 52.5Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet