Kvalita života ve stáří

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kvalita života ve stáří

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prášilová, Halka
dc.contributor.author Špirudová, Jana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:45Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:45Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32337
dc.description.abstract Tato práce se zabývá kvalitou života ve stáří a faktory, které ji ovlivňují. Teoretická část stručně pojednává o stáří, stárnutí a kvalitě života. Jsou představeny různé oblasti života ve stáří, které mohou ovlivňovat jeho kvalitu. Krátce jsou přiblíženy přístupy ke kvalitě života a její měření. Praktická část je zaměřena na analýzu kvality života seniorů žijících v domácím prostředí a seniorů umístěných v domovech pro seniory.
dc.format 85 s.
dc.format.extent 1269554
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kvalita života cs
dc.subject stáří cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject senior cs
dc.subject rozhovor cs
dc.subject quality of life en
dc.subject old age en
dc.subject aging en
dc.subject senior en
dc.subject interview en
dc.title Kvalita života ve stáří
dc.title.alternative Quality of Life in Old Age
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vaňková, Zdeňka
dc.date.accepted 2015-05-15
dc.description.abstract-translated This thesis is concerned with the quality of life in the old age and factors affecting it. The theoretical part briefly describes the age, aging and quality of life. There are presented different areas of life in old age, which may affect its quality. Shortly are explained approaches to quality of life and its measurement. The practical part is focused on the analysis of the quality of life of seniors living at home and seniors placed in homes for the elderly.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35936
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-03-27


Files in this item

Files Size Format View Description
špirudová_2015_dp.pdf 1.210Mb PDF View/Open None
špirudová_2015_op.doc 52.5Kb Unknown View/Open None
špirudová_2015_vp.docx 20.54Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account