Sociálně patologické jevy v on-line komunikaci

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociálně patologické jevy v on-line komunikaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Tesaříková, Michaela
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:45Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:45Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32340
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na online komunikaci a sociálně patologické jevy, které se v online komunikaci vyskytují. Teoretická část se zaměřuje na výhody a nevýhody online komunikace a stručný přehled vzniku komunikačních sítí, internetu a sociálních sítí. Dále se teoretická část zabývá sociálními médii, disinhibičním fenoménem, nebezpečnými jevy na internetu a preventivními programy. Praktická část diplomové práce obsahuje kvantitativní výzkum, který je proveden formou dotazníku a týká se problematiky chování dětí na internetu.
dc.format 78 (97129 znaků)
dc.format.extent 3080348
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Online komunikace cs
dc.subject internet cs
dc.subject sociální sítě cs
dc.subject sociální média cs
dc.subject sociálně-patologické jevy cs
dc.subject disinhibice cs
dc.subject kyberšikana cs
dc.subject kybergrooming cs
dc.subject sexting cs
dc.subject kyberstalking cs
dc.subject bezpečnost na internetu cs
dc.subject preventivní programy cs
dc.subject Online communication en
dc.subject internet en
dc.subject social networking en
dc.subject social media en
dc.subject social pathologies en
dc.subject disinhibition phenomenon en
dc.subject cyberbulling en
dc.subject cybergrooming en
dc.subject sexting en
dc.subject cyberstalking en
dc.subject Internet safety en
dc.subject preventive programs en
dc.title Sociálně patologické jevy v on-line komunikaci
dc.title.alternative Socio-Pathological Phenomena of On-Line Communication
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dolák, Antonín
dc.date.accepted 2015-05-15
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on online communication and social - pathological phenomena that occur in online communication . The theoretical part focuses on the advantages and disadvantages of online communication and give a brief overview of communication networks, the Internet and social networks. Furthermore, the theoretical part deals with social media, disinhibition phenomenon, dangerous phenomenon on the Internet and prevention programs. The practical part contains quantitative research, which is conducted through a questionnaire and relates to the issue of children's online behavior .
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35940
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-03-25


Files in this item

Files Size Format View Description
tesaříková_2015_dp.pdf 2.937Mb PDF View/Open None
tesaříková_2015_op.doc 52.5Kb Unknown View/Open None
tesaříková_2015_vp.doc 62.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account