Vliv studia na univerzitě třetího věku na kvalitu samotného stáří

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv studia na univerzitě třetího věku na kvalitu samotného stáří

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fejová, Ludmila
dc.contributor.author Tesařová, Renata
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:46Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:46Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32341
dc.description.abstract Tato práce řeší problematiku vzdělávání seniorů a vlivu studia na kvalitu jejich života. V teoretické části jsem se zaměřila na osobnost seniora v procesu stárnutí, kvalitu jejich života a na různé formy vzdělávacích programů jako jsou univerzity třetího věku. V praktické části se zabývám objasněním vlivu studia současně vzdělávajících se seniorů na kvalitu jejich života. Na proces vnímání subjektivního hodnocení prožívání života odlišného v každé vývojové nebo životní etapě mapující přínos studia jak pro seniory tak pro společnost.
dc.format 79
dc.format.extent 1461993
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vzdělání cs
dc.subject senioři cs
dc.subject Univerzita třetího věku cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject education en
dc.subject seniors en
dc.subject University of Third Age en
dc.subject quality of life en
dc.title Vliv studia na univerzitě třetího věku na kvalitu samotného stáří
dc.title.alternative Influence of Studying at the University of the Third Age on the Quality of the Old Age
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, František
dc.date.accepted 2015-05-15
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the issue of education of seniors and influence of studying on quality of their lifes. In the theoretical part I focused on the personality of seniors in the process od ageing, quality of their lifes and various forms od educational programmes such as universities of the third age. In the practical part I deal with the clarification of the influence of seniors' studying on the quality of their lifes. Then on the process of perception of subjective evaluation of living life differing in each developing or life stage mapping the contribution of studying for seniors as well as for the society.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35941
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-03-27


Files in this item

Files Size Format View Description
tesařová_2015_dp.pdf 1.394Mb PDF View/Open None
tesařová_2015_op.doc 53Kb Unknown View/Open None
tesařová_2015_vp.doc 55Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account