Fenomén singles a životní spokojenost single žen a mužů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Fenomén singles a životní spokojenost single žen a mužů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Turečková, Simona
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:46Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:46Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32342
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje fenoménu singles v souvislosti s životní spokojeností. V teoretické části se zabývá definicí singles, vznikem singles a historickými spojitostmi. Dále zmiňuje výhody a nevýhody tohoto stavu a rovněž faktory, které k singlovství přispívají. Orientuje se i na partnerské vztahy, jejich vymezení, charakteristiku a činitele, kteří posuny ve formách vztahů ovlivňují a popisuje rovněž vztahy singles. Nakonec se soustřeďuje na životní spokojenost, faktory, které ji ovlivňují i její souvislosti se singles. Praktická část je věnována dotazníkovému šetření, které se zaměřuje na singles, jejich spokojenost v různých oblastech života i subjektivně vnímané výhody a nevýhody single stavu.
dc.format 107 s.
dc.format.extent 3793809
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject singles cs
dc.subject životní spokojenost cs
dc.subject partnerské vztahy cs
dc.subject nesezdané soužití cs
dc.subject faktory cs
dc.subject výhody a nevýhody cs
dc.subject singles en
dc.subject life satisfaction en
dc.subject partnership en
dc.subject cohabitation en
dc.subject factors en
dc.subject advantageous and disadvantageous en
dc.title Fenomén singles a životní spokojenost single žen a mužů
dc.title.alternative Phenomenon of Singles and Life Satisfaction of Single Women and Men
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dolák, Antonín
dc.date.accepted 2015-05-15
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with phenomenon of singles in connection with life satisfaction. Theoretical part deals with definition of singles, formation of singles and its historical progressions. Further there are mentioned advantageous and disadvantageous of such status as well as factors contributing on singles. The thesis is also oriented to partner relations, their demarcation, characteristics and factors which influence movements within relationships forms as well as describes singles relationships. Finally, it is focused on life satisfaction, factors influencing the life satisfaction and its relations with singles. Practical part deals with survey focused on singles, their satisfaction in various areas of life as well as subjectively perceived advantageous and disadvantages of singles status.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35946
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-03-27
local.subject nesezdaná soužití cs
local.subject unmarried couples en


Files in this item

Files Size Format View Description
turečková_2015_dp.pdf 3.618Mb PDF View/Open None
turečková_2015_op.doc 52.5Kb Unknown View/Open None
turečková_2015_vp.doc 61.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account