Sociální pedagog v resortu zdravotnictví

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociální pedagog v resortu zdravotnictví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tannenbergerová, Monika
dc.contributor.author Vedralová, Romana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:46Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:46Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32343
dc.description.abstract V diplomové práci s názvem Sociální pedagog v resortu zdravotnictví jsem se zaměřila na zasazení sociálního pedagoga do resortu zdravotnictví jako člena multiprofesního týmu nemocničního oddělení. Teoretická část shrnuje obecně historie sociální pedagogiky od starověku po současnost a pozvolna přechází k jádru sociální pedagogiky, k osobě sociálního pedagoga. Praktická část je zpracována na základě schématu "Zasazení sociálního pedagoga do týmu nemocničního oddělení". Jednotlivé části schématu jsou popsány a doplněny o názory informantů, získaných kvalitativní metodou, rozhovorem. Dále jsou doplněny o úryvky z článků, získaných na základě rešerše.
dc.format 95 s.
dc.format.extent 2400720
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální pedagogika cs
dc.subject sociální pedagog cs
dc.subject kompetence cs
dc.subject prevence cs
dc.subject zdravotnictví cs
dc.subject multiprofesní cs
dc.subject kazuistika cs
dc.subject zdravotní gramotnost cs
dc.subject poradenství cs
dc.subject intervence cs
dc.subject Social education en
dc.subject social educator en
dc.subject competence en
dc.subject prevention en
dc.subject health care en
dc.subject multiprofessional en
dc.subject casuistry en
dc.subject health literacy en
dc.subject counseling en
dc.subject intervention en
dc.title Sociální pedagog v resortu zdravotnictví
dc.title.alternative Social Educator in Health Sector
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Neslušanová, Silvia
dc.date.accepted 2015-05-15
dc.description.abstract-translated In my thesis, titled Social Educator in the Health Care, I focused on placing social educator in the health care system as a member of the multi-professional team of the paramedical department. The theoretical part summarizes the history of social pedagogy from antiquity to the present and gradually comes to the core of the social pedagogy, to the social educator him, herself. The practical part is processed based on the scheme "Integrating the Social Educator in Paramedical Department". Individual parts of the scheme are described and supplemented by the opinion of informants obtained by qualitative method of interview. Furthermore accompanied by excerpts from articles obtained on the basis of research.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35953
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-03-27


Files in this item

Files Size Format View Description
vedralová_2015_dp.pdf 2.289Mb PDF View/Open None
vedralová_2015_op.docx 20.43Kb Unknown View/Open None
vedralová_2015_vp.doc 54Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account