Specifika postproduktivního věku jedince z hlediska sociální pedagogiky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Specifika postproduktivního věku jedince z hlediska sociální pedagogiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Laca, Slavomír
dc.contributor.author Zounek, Lubomír
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:47Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:47Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32347
dc.description.abstract V této diplomové práci se zabývám specifiky seniorské populace z pohledu sociální pedagogiky. Aktuálnost tohoto témata je dána současným stavem společnosti a potřebou zamyslet se nad mnohými aspekty žití seniorů. V teoretické části se zaměřuji na objasnění potřebných pojmů a oblastí, které se této problematiky týkají. Dotýkám se změn přicházejících v rámci seniorského věku, věnuji se životnímu způsobu seniorů a neopomenu objasnit determinanty sociální participace. V rámci teoretické části předkládám také specifika seniorů žijících v pobytovém zařízení.V praktické části využívám osvojených znalostí pro analýzu dotazníků v rámci výzkumného šetření a vyhodnocuji stanovené hypotézy. V závěru práce docházím k doporučení pro rodinné příslušníky, kteří pečují o seniory se sníženou soběstačností.
dc.format 100 s. (125 588 znaků)
dc.format.extent 2363212
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject seniorská populace cs
dc.subject životní způsob cs
dc.subject sociální participace cs
dc.subject pobytové zařízení cs
dc.subject volnočasové aktivity cs
dc.subject aktivizace seniorů cs
dc.subject senior population en
dc.subject life style en
dc.subject social participation en
dc.subject long stay institution en
dc.subject leisure activities en
dc.subject activation of seniors en
dc.title Specifika postproduktivního věku jedince z hlediska sociální pedagogiky
dc.title.alternative Specifics of Retirement Age of an Individual from the Point of View of Social Pedagogy
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Neslušanová, Silvia
dc.date.accepted 2015-05-15
dc.description.abstract-translated In this diploma thesis, I am concerned with the specifics of senior population from point of view of social pedagogy. The topicality of this theme is given by current situation in the society and by the need for considering many aspects of senior living. In the theoretical section, I focus on clarification of terms and fields that are related to these issues. I mention the changes coming at senior age, devote to senior life style and do not forget to clarify determinants of social participation. Within the purview of the theoretical section,I also present specifics of seniors living in long stay institutions. In the practical section, I make use of my learned knowledge for the questionnaire analysis within the purview of research inquiry and evaluate stated hypothesis. In conclusion of my dissertation, I find recommendation for family members who look after seniors with reduced self-sufficiency.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35961
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-03-25


Files in this item

Files Size Format View Description
zounek_2015_dp.pdf 2.253Mb PDF View/Open None
zounek_2015_op.docx 17.34Kb Unknown View/Open None
zounek_2015_vp.pdf 184.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account